Terviklahendused / Ehitus /

Õhulekete tihendamine

Kiilto tihenduslahendused võivad parandada energiatõhusust ja siseõhu kvaliteeti, vältides tõhusalt õhulekkeid, soojuskadusid ja radooni sattumist siseõhku.

Parema energiatõhususe ja siseõhu kvaliteedi poole

Tihendamine on õhutiheduse kontrollimise oluline osa – teisisõnu teha kindlaks, et hoone siseõhk vahetub selleks ettenähtud sisse- ja väljalaskeavade kaudu. Kontrollimatud õhulekked konstruktsioonides võivad vähendada nii energiatõhusust kui ka siseõhu kvaliteeti.

Näited õhuleketest, kus tihendamine oleks vajalik:

Konstruktsioonivuugid akendes ja ustes

Akende ja konstruktsioonide vahed täidetakse paigaldamise ajal tavaliselt polüuretaanvahuga. Kui paigaldust ei tehta korralikult, ei ole vuuk õhutihe.

Samad probleemid kehtivad ka uste paigaldamisel. Lisaks tuleb uste puhul arvestada ka lävepaku vuugi õiget tihendamist, et vältida õhulekkeid põrandakatte all.

Põrandate ja seinte vahelised vuugid

Põrandad valatakse sageli betoonist. Valamisel tuleb betoon seinakonstruktsioonist eraldada, nii jääb seina ja põranda vahele väike vahe. Kuna aga betoon kuivades kahaneb, suureneb ka vahe seina ja põranda vahel.

Puitkarkassist aluspõranda konstruktsioonide ehitamisel kasutatakse sageli õhutõkketooteid, näiteks nagu õhutõkkepaber. Erinevate juhiste ja paigalduste tõttu ei pruugi aga lõpptulemus olla väga õhutihe.

Seinte ja lagede vahelised vuugid

Seinte ja lagede vuukide probleem sarnaneb mõneti puitkarkassist aluspõranda konstruktsioonidega: ehitusjärgus võidi kasutada õhutõkketooteid, kuid lõpptulemus ei pruugi olla õhutihe. Lagedel on tavaliselt aurutõke või õhutõkkekiht, kuid see ei pruugi olla seinakonstruktsiooniga piisavalt tihedalt seotud.

Torude läbiviigud

Lekked torude läbiviikude ümber on tavaliselt põhjustatud sellest, et konstruktsioonis olevad augud on suuremad kui toru või juhtmed ise. Pealegi ei ole torude läbiviigud tihendatud, näiteks monteeritava õhukindla liitmikuga.

Õhulekete tihendamine

See on Kiilto Pro Airseal Flex – elastne, pintsliga pealekantav ja kiududega tugevdatud hermeetik õhulekete vältimiseks konstruktsioonides. Loe lähemalt Kiilto Pro Airseal Flexi kohta.

Kiiltoga koostöö eelised

Disaineritele

Pakume disaineritele igakülgset tuge, dokumentatsiooni ja oma laialdasi teadmisi tööstuses kasutatavate toodete kohta. Aitame riske maandada, sest ehitusmaterjalide arendajana tunneme oma tooteid.

Ehitajatele

Kui tooteid arendatakse kasutajate vajadusi silmas pidades, muudab toode professionaali töö palju lihtsamaks. Üks viis, kuidas me töövõtjaid nende töös aitame, on koolitus meie toodete tehniliste omaduste ja õigete töömeetodite osas.

Haldajatele, vastutajatele

Paljudes õhutiheduse uuringute tulemused näitavad, et Kiilto lahendused on võimaldanud suurepäraseid tulemusi. Kui siseõhuvahetus on puhas ja kontrollitud, on hoone selle kasutajate jaoks funktsionaalne.

Kas soovite rohkem teada meie tihenduslahenduste kohta?