Drone footage from a forest

Meie lubadus keskkonnale

Keskkonnavastutus on meie protsessidesse sisse ehitatud. Meie püüdlused pideva täiustamise järele ilmnevad meie püüdlustes kasutada keskkonnasõbralikumaid tooraineid, rohkem tegeleda ringmajandusega ja tõhusalt energiat kasutada.

Keskkond kui ettevõtte kultuuri osa

Soov olla oma ärivaldkonnas keskkonna valdkonnas liider juhib meie tegevust ja selle tulemuseks on pühendumine keskkonnale. See on osa meie kultuurist, viisist, kuidas mõtleme ja oma tegevust hindame. Lubadus jaguneb neljaks sektoriks, hõlmates kõiki meie tegevusi alates igapäevastest rutiinidest kuni uuendusteni ja strateegiast kuni klientide aitamiseni selles valdkonnas.

Roheline energia: 2028. aastal on kogu ettevõtte tegevus CO2-neutraalne.

Energeetika ja materjalide tõhususe parandamise kaudu mängime oma osa kliimamuutuste vastases võitluses ja jätkusuutlikkuse edendamises. Tootmises investeerime nii keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse kui ka puhastesse ja energiasäästlikesse tootmisprotsessidesse. Oleme seadnud endale eesmärgiks olla aastaks 2028 CO2-neutraalne ettevõte. Selle saavutamiseks on meil väiksemad eesmärgid, mille peame saavutama.

 • Alates 2019. aastast osaleb Kiilto keskkonnaprojektides, mille eesmärk on süsiniku neeldajate lisamine (nt metsade istutamine lähipiirkondadesse).
 • Aastaks 2025 vähendame energia tarbimist elaniku kohta. toodetu
 • Aastaks 2028 kasutame ainult täielikult taastuvat energiat.
 • Meie logistika ja ärireisid on aastaks 2028 CO2-neutraalsed.

Roheline pakendamine ja logistika: Positiivne keskkonnamõju on meie pakendilahenduste alus.

Toodete väljatöötamisel otsime pidevalt toorainet ja pakendivorme, mis oleksid keskkonnasõbralikumad. Suurendades keskkonna- ja ohutusega klassifitseeritud toodete müüki, parandame töökeskkonda ja klientide turvalisust nii oma töökeskkonnas kui ka koos klientidega.

 • Aastaks 2025 peab 70% meie pakkematerjalidest olema taaskasutatavad, taastuvad või valmistatud taaskasutatud materjalidest.
 • Kiilto käivitab pakendijäätmete kogumise programmi 2019. aastal.

Keskkonnasõbralikud teenused: pakume oma tööstuse parimaid lahendusi ringmajanduse valdkonnas.

Lisaks oma tegevuse optimeerimisele pakume klientidele keskkonnasõbralikumaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad neil kasutada jätkusuutlikumaid protsesse, töömeetodeid ja lõpptooteid. Keskkonnaaspektide parem mõistmine on pideva parendamise jaoks ülioluline ja seetõttu on koolitusel meie roheliste teenuste puhul väga oluline roll.

 • Aastaks 2020 on kõigis Kiilto koolituste sisu säästvast arengust ja keskkonnast. Koolitame Soomes aastas 20 000 inimest.
 • Kõik meie kliendikohtumised 2020. aastal hõlmavad keskkonnateemade arutelu.
 • Kõik Kiilto töötajad saavad 2020. aastaks keskkonnaalase koolituse.
 • Soovime vähendada klientide materjalide tarbimist. Alates 2023. aastast on meie eesmärk 200 000 kg aastas.

Roheliste materjalide valik: oleme oma tööstuses juhtiv ettevõte ringmajanduse valdkonnas.

Me edendame ringmajandust ja kasutame biopõhiseid tooraineid taastumatute loodusressursside kasutamise vähendamiseks, vähendades samal ajal meie CO2-jalajälge, vähendades jäätmeid ja kasutades tootmisel meie kõrvalvooge. Samuti uurime võimalusi kasutada ringlussevõetud tooraineid, mis on teiste tööstusharude kõrvalsaadused.

 • Nulljäätmete poole. 2022. aastaks vähendame oma jäätmete kogust (toodetud tonni kohta) poole võrra.
 • Ringlevad materjalid. 2022. aastaks kahekordistame taastuvate ja ringlussevõetud toorainete osakaalu.