Drone footage from a forest

Meie lubadus keskkonnale

Keskkonnavastutus on meie protsessidesse sisse ehitatud. Meie püüdlused pideva täiustamise järele ilmnevad meie püüdlustes kasutada keskkonnasõbralikumaid tooraineid, rohkem tegeleda ringmajandusega ja tõhusalt energiat kasutada.

Keskkond kui osa ettevõttekultuurist

Meie tegevust juhib soov olla oma ärivaldkonnas keskkonnaliider ja selle tulemuseks on meie keskkonnalubadus. See on osa meie kultuurist, sellest, kuidas me mõtleme ja oma tegevust hindame. Lubadus on jaotatud neljaks valdkonnaks, mis hõlmavad kogu meie tegevust alates igapäevarutiinist kuni uuendusteni ja alates strateegiast kuni klientide aitamiseni.

Meie keskkonnalubadus: neli valdkonda, mis hõlmavad kogu tegevust

Energia ja kliima
2028. aastaks on kogu meie ettevõtte tegevus süsinikuneutraalne

Me osaleme kliimamuutuste vastu võitlemises ja jätkusuutlikkuse edendamises, parandades oma energia- ja materjalitõhusust. Tootmises investeerime keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse ning puhastesse ja energiasäästlikesse tootmisprotsessidesse. Oleme seadnud eesmärgiks olla 2028. aastaks süsinikuneutraalne ettevõte.

Selle saavutamiseks oleme seadnud väiksemad eesmärgid.

 • ​Aastaks 2028 kasutame ainult süsinikuneutraalset energiat.
 • Aastaks 2031 vähendame oma kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 21% võrreldes 2021. aasta tasemega.​ (SBT nõue ulatuse 3 heitkoguste jaoks, 10 aastat ja 21%).
 • 2028. aastaks vähendame oma ostetud energiatarbimist toodetud tonni kohta 10% 2021. aasta tasemest.
 • Investeerime kohalikesse süsinikdioksiidi vähendamise algatustesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse.

Järgime CO2-heitmete arvestuses ja aruandluses kasvuhoonegaaside protokolli. Praegu anname aru kõigi 1. ja 2. mõjuala heitmete kohta. Lisaks sellele anname aru 3. mõjuala tööreiside ja pendelrände kategooriate kohta.

Viimased edusammud energia ja kliima valdkonnas

ENERGIA JA KLIIMA

2028. aastal kasutame üksnes täies ulatuses taastuvat energiat.

Praeguseks on saavutatud 67% meie 2028. aasta eesmärgist.

Pakendamine ja logistika
Vähendame igal aastal fossiilsete ja esmaste pakkematerjalide kasutamist

Toodete väljatöötamisel otsime pidevalt keskkonnasõbralikumaid tooraineid ja pakendamisviise. Parandame tööohutust ja klientide turvalisust nii meie töökeskkonnas kui ka klientide valdustes, suurendades meie keskkonna- ja ohutusalase klassifikatsiooniga toodete müüki.

 • Aastaks 2025 on 70% meie pakendimaterjalist taaskasutatud, taastuv või taaskasutatud.
 • 2028. aastaks vähendame oma tarnelogistikas fossiilenergia tarbimist 20% võrreldes 2021. aasta tasemega.
 • Vähendame igal aastal oma pakendites kasutatavat materjalikogust toodetud tonni kohta.
 • Aastaks 2024 katsetame korduvtäidetavaid pakendilahendusi ka väiksematele pakenditele (<200L).

Viimased edusammud pakendamise ja logistika valdkonnas

PAKENDAMINE JA LOGISTIKA

70% meie pakkematerjalist on 2025. aastaks korduvkasutatav, taastuv või ringlussevõetav.

Praeguseks on saavutatud 80% (2787 t) meie 2025. aasta eesmärgist.

Partnerlus
Aitame klientidel oma toodete ja teenustega nende keskkonnajalajälge vähendada

Oma tegevuse optimeerimise kõrval pakume klientidele ka keskkonnasõbralikumaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad neil saavutada säästvamaid protsesse, töömeetodeid ja lõpptooteid. Keskkonnaaspektide mõistmise suurendamine on pideva parendamise juures ülioluline ja seetõttu on ka koolitamisel äärmiselt tähtis roll.

 • Aitame oma klientidel vähendada nende keskkonnajalajälge (süsiniku jalajälg, vee- või materjalikasutus) ja teatame iga-aastasest vähendamisest.
 • Kõik meie koolitused ja arutelud huvirühmadega hõlmavad keskkonnaaspekti. Koolitame aastas umbes 600 inimest.
 • Edastame oma lahenduste süsiniku jalajälje andmeid alates 2025. aastast.

Viimased edusammud partnerluse valdkonnas

PARTNERLUS

Kõik meie koolitused sisaldavad jätkusuutliku arengu moodulit. Koolitame ligi 600 inimest aastas.

2022. aastal saavutati 73% meie aastaeesmärgist.

Materjalid
Kasutame vähem fossiilset ja esmast toorainet ning vähendame igal aastal jäätmete hulka

Me edendame ringmajandust ja kasutame biopõhiseid tooraineid, et vähendada taastumatute loodusvarade kasutamist. Samal ajal vähendame oma süsinikujalajälge, kahandades jäätmekoguseid ja kasutades tootmise kõrvalsaadusi. Samuti uurime teiste tööstusharude kõrvalsaadusteks olevate ringlussevõetud toorainete kasutamise võimalusi.

 • 2025. aastaks kahekordistame taaskasutatud ja taastuvate toorainete kasutamist oma keemiatehastes võrreldes 2018. aasta tasemega.
 • 2025. aastaks vähendame jäätmete hulka poole võrra võrreldes 2018. aasta tasemega.
 • 2028. aastaks vähendame oma tooraineportfelli süsiniku jalajälge 15% võrreldes 2021. aasta tasemega.
 • Aastaks 2028 vähendame oma protsesside veetarbimist 20% 2021. aasta tasemelt toodetud tonni kohta.

Viimased edusammud materjalide valdkonnas

MATERJALID

Kahekordistame oma keemiatehastes 2025. aastaks võrreldes 2018. aasta tasemega ringlussevõetud ja taastuvate toorainete kasutamist.

Praeguseks on saavutatud19% (6337 t) meie 2025. aasta eesmärgist.