Drone footage from a forest

Meie lubadus keskkonnale

Keskkonnavastutus on meie protsessidesse sisse ehitatud. Meie püüdlused pideva täiustamise järele ilmnevad meie püüdlustes kasutada keskkonnasõbralikumaid tooraineid, rohkem tegeleda ringmajandusega ja tõhusalt energiat kasutada.

Keskkond kui osa ettevõttekultuurist

Meie tegevust juhib soov olla oma ärivaldkonnas keskkonnaliider ja selle tulemuseks on meie keskkonnalubadus. See on osa meie kultuurist, sellest, kuidas me mõtleme ja oma tegevust hindame. Lubadus on jaotatud neljaks valdkonnaks, mis hõlmavad kogu meie tegevust alates igapäevarutiinist kuni uuendusteni ja alates strateegiast kuni klientide aitamiseni.

Meie keskkonnalubadus: neli valdkonda, mis hõlmavad kogu tegevust

Roheline energia
2028. aastaks on kogu meie ettevõtte tegevus süsinikuneutraalne

Me osaleme kliimamuutuste vastu võitlemises ja jätkusuutlikkuse edendamises, parandades oma energia- ja materjalitõhusust. Tootmises investeerime keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse ning puhastesse ja energiasäästlikesse tootmisprotsessidesse. Oleme seadnud eesmärgiks olla 2028. aastaks süsinikuneutraalne ettevõte.

Selle saavutamiseks oleme seadnud väiksemad eesmärgid.

 • 2025. aastaks vähendame oma energiatarvet toodetud tonni kohta 2010. aastaga võrreldes 20% võrra.​
 • 2028. aastal kasutame üksnes täies ulatuses taastuvat energiat.
 • Osaleme keskkonnaprojektides, mis lisavad süsiniku sidujaid.

Järgime CO2-heitmete arvestuses ja aruandluses kasvuhoonegaaside protokolli. Praegu anname aru kõigi 1. ja 2. mõjuala heitmete kohta. Lisaks sellele anname aru 3. mõjuala tööreiside ja pendelrände kategooriate kohta.

Viimased edusammud rohelise energia valdkonnas

ROHELINE ENERGIA

2028. aastal kasutame üksnes täies ulatuses taastuvat energiat.

Praeguseks on saavutatud 67% meie 2028. aasta eesmärgist.

Roheline pakendamine ja logistika
Vähendame igal aastal fossiilsete ja esmaste pakkematerjalide kasutamist

Toodete väljatöötamisel otsime pidevalt keskkonnasõbralikumaid tooraineid ja pakendamisviise. Parandame tööohutust ja klientide turvalisust nii meie töökeskkonnas kui ka klientide valdustes, suurendades meie keskkonna- ja ohutusalase klassifikatsiooniga toodete müüki.

 • 70% meie pakkematerjalist on 2025. aastaks korduvkasutatav, taastuv või ringlussevõetav.​
 • Abistame oma kliente ringlussevõtul, lisades 2022. aastaks igale tootepakendile keskkonnateabe.
 • Aastatel 2020–2022 katsetame suletud ahelaga pakkematerjali kontseptsiooni. Soovime suurendada oma pakendites ringlussevõetud materjali osakaalu ja kasvatada meie klientide ettevõtetes keskkonnateadlikkust. 

Viimased edusammud rohelise pakendamise valdkonnas

ROHELINE PAKENDAMINE

70% meie pakkematerjalist on 2025. aastaks korduvkasutatav, taastuv või ringlussevõetav.

Praeguseks on saavutatud 80% (2787 t) meie 2025. aasta eesmärgist.

Rohelised teenused
Aitame klientidel nende keskkonnajalajälge vähendada

Oma tegevuse optimeerimise kõrval pakume klientidele ka keskkonnasõbralikumaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad neil saavutada säästvamaid protsesse, töömeetodeid ja lõpptooteid. Keskkonnaaspektide mõistmise suurendamine on pideva parendamise juures ülioluline ja seetõttu on koolitamisel meie rohelistes teenustes äärmiselt tähtis roll.

 • Vähendame oma klientide materjalikasutust 2023. aastaks 50 000 kg aastas ja edaspidi 200 000 kg aastas.​
 • Kõik meie koolitused sisaldavad säästva arengu moodulit. Koolitame u 30 000 inimest aastas.

Viimased edusammud roheliste teenuste valdkonnas

ROHELINE PAKENDAMINE

70% meie pakkematerjalist on 2025. aastaks korduvkasutatav, taastuv või ringlussevõetav.

Praeguseks on saavutatud 80% (2787 t) meie 2025. aasta eesmärgist.

Rohelised materjalid
Kasutame vähem fossiilset ja esmast toorainet ning vähendame igal aastal jäätmete hulka

Me edendame ringmajandust ja kasutame biopõhiseid tooraineid, et vähendada taastumatute loodusvarade kasutamist. Samal ajal vähendame oma süsinikujalajälge, kahandades jäätmekoguseid ja kasutades tootmise kõrvalsaadusi. Samuti uurime teiste tööstusharude kõrvalsaadusteks olevate ringlussevõetud toorainete kasutamise võimalusi.

 • Kahekordistame oma keemiatehastes 2025. aastaks võrreldes 2018. aasta tasemega ringlussevõetud ja taastuvate toorainete kasutamist.​
 • Kasutame oma kuivsegutehastes 2025. aastaks võrreldes 2018. aasta tasemega viis korda rohkem ringlussevõetud ja taastuvat toorainet.
 • Vähendame jäätmete kogust 2025. aastaks võrreldes 2018. aasta tasemega poole võrra.

Viimased edusammud roheliste materjalide valdkonnas

ROHELISED MATERJALID

Kahekordistame oma keemiatehastes 2025. aastaks võrreldes 2018. aasta tasemega ringlussevõetud ja taastuvate toorainete kasutamist.

Praeguseks on saavutatud19% (6337 t) meie 2025. aasta eesmärgist.