Kiilto Butüüllint 10 cm x 20 m

Iseliimuv butüülllint nurkade tugevdamiseks ja tihendamiseks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksite kasutamisel. Sobib ka konstruktsioonide tihendamiseks Kiilto Airblock Fiber and Coat tihendustoodetega, samuti Kiilto Keramix A + X ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonimastiksitega.

Eriomadused

  • lihtne paigaldada
  • iseliimuv
  • eriti sobiv välistingimustesse
  • sobib ka õhu- ja radoonilekete tihendamiseks
  • pakend 10 cm - 20 cm 

Materjalid

Rakendus

Nurkade ja kaldpindade üleminekukohtade tihendamiseks ja tugevdamiseks Kiilto veetõkkesüsteemi paigaldamisel. Eriti välistingimustes. Vajadusel saab kasutada õhulekete tihendamiseks Kiilto Airblock Fiber ja Airblock Coat abil. Kiilto Airblock Fiberit saab kasutada ka radoonitõkkena ilma tihenduslindita. Õhu- või radoonilekete tihendamisel Kiilto Keramix A + X ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonitoodetega kasutage alati Kiilto Butüüllinti või KeraSafe tihenduslinti. Ideaalne ka siseruumidesse.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Butyylinauha 10 cm x 20 m 6411513721209
Ladustamine

Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.

Pakendi suurused

10 cm x 20 m

Sideaine tüüp

Butüülkummi ja PP-fliis

Temperatuuritaluvus

–30 °C kuni +90 °C

Värvid

Hall

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED