Kiilto nurgatugevduslint

Kiudlint nurkade tugevdamiseks ja tihendamiseks. Kasutatakse koos Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga.

Materjalid

Rakendus

Nurkade, liitekohtade ja materjalide ühenduskohtade tihendamiseks. Kasutatakse koos Kiilto veetõkkemembraaniga.

Pakendi suurus EAN kood
10 cm x 25 jm 6411513589106
Kiilto Nurkkavahvikenauha 10 cm x 100m 6411513589007
20 cm x 25 jm 6411513589205
Aluspõranda niiskus

< 90 % RH

Erikaal

40 g/m²

Kasutustemperatuur

+15 °C kuni +25 °C

Kihi paksus

u 0,3 mm

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

25 m x 10 cm 25 m x 20 cm

Sideaine tüüp

Polüpropüleen

Töötingimused

Pidage meeles, et ümbritsevate betoonkonstruktsioonide lubatud niiskusesisaldus võib olla väiksem kui veetõkkemembraanil.

Värvid

Valge

Kasutusjuhend

Seinad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind tsementi sisaldava Kiilto seinatasandusseguga. Kuivad seinapinnad tuleb enne Kiilto Keraprimer veetõkke pealekandmist kruntida vastavalt juhistele. Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb alati enne kasutamist segada. Kiilto hüdroisolatsioonimastiks tuleb kanda seinte vertikaalnurkadesse, kruvipeadele, ehitusplaatidele ning muudele aluspinna materjalide ühendus- ja liitekohtadele. Seejärel paigaldada Kiilto nurgatugevduslint (laius nurkades 10 cm / 20 cm ja liitekohtades 10 cm), suru lint värske hüdroisolatsioonimastiksi sisse ja kontrolli, et see on läbinisti märg. Põrandad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind Kiilto tasandusseguga. Kuivad põrandapinnad tuleb enne Kiilto Keraprimer veetõkke pealekandmist kruntida vastavalt juhistele.Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb alati enne kasutamist segada. Seejärel paigaldada Kiilto Kerafiber horisontaalnurkadesse ja torude läbiviikudesse, suruda Kiilto nurgatugevduslint värske hüdroisolatsioonimastiksi sisse ja kontrollida, et see on läbinisti märg.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

M1 Emissiooniklass
LEED