Jäätmekäitlus

Taaskasutus vähendab pakendite keskkonnamõju

Nagu me teame, keerleb moodne ühiskond pakendite ümber. Pakend kaitseb ja säilitab toote sisu kogu logistikaahela vältel ning teavitab kaubamärgist ja eseme soovitatavast kasutusest. Kuid tänu oma varjatud kuludele keskkonnale on pakend ühiskonnale ühtviisi nii vaenlane kui ka sõber. Pärast toote kasutamist muutub pakend jäätmeks.

Kuna pakend on igapäevaelu vältimatu osa, lubab taaskasutus tooraineid säilitades paremaid valikuid olelusringi lõpus. Selleks, et mitte olla äraviskamisühiskond, on ELi jäätmedirektiiv sätestanud pakendimaterjalidele uued taaskasutuseesmärgid.

Eriti range on taaskasutuseesmärk seoses plastpakenditega. Aastaks 2025 tuleb taaskasutada 50% plastpakenditest ja aastaks 2030 55%.

Keskkonnajuhtimine suunab Kiilto tegevust

Kiilto vähendab fossiilsete ja toormel põhinevate pakendimaterjalide kasutust igal aastal. Meie eesmärk on

  • 70% või aastaks 2025 on meie pakendimaterjal korduvkasutatud, taastuvast materjalist või taaskasutatud.
  • Aitame oma klientidel taaskasutada, lisades aastaks 2022 iga toote pakendisse keskkonnateabe.