Terviklahendused / Tööstusliimid /

Paberi- ja papitööstusest

Kuna paberi- ja kartongitootmise pidevad protsessid on suure tootmismahuga, võivad protsessikatkestused olla väga kulukad.

Paber ja kartong tarnitakse tavaliselt edasiseks töötlemiseks rullidena, mille saab mähkida kiudainetel põhinevatesse materjalidesse. Rulle võidakse meritisi teistele kontinentidele transportida. Pika merereisi ajal mõjuvad muutuvad niiskuse- ja temperatuuriolud esitavad liimile rangeid nõudeid.

Kiudainetel põhinevate mitmesuguste funktsionaalsete lamineeritud materjalide tootmisel tuleb liimi valikul arvesse võtta ka lõpptootest tulenevaid nõudeid.

Näiteid meie liimilahendustest

Rullpakendusmaterjalide korral kasutatavad liimid

Rullpakendusmaterjalide korral kasutatav liim peab olema piisaval elastne, kuid tagama siiski tugeva nakke. Madalama töötemperatuuriga liimid on ohutumad, keskkonnasäästlikumad ja põhjustavad vähem tõenäoliselt oksiidkile teket seadmete pinnale. Visuaalse kontrolli hõlbustamiseks võib liimile lisada sinist värvainet.

Laminaatmaterjalide korral kasutatavad liimid

Plastkile asemel kasutatakse üha enam paberipõhiseid laminaatmaterjale. Kasutusvaldkonnast olenevalt võib osutuda vajalikuks kuumus- või niiskuskindla liimi kasutamine.

Majapidamispaberi korral kasutatavad liimid

Majapidamispaberi valmistamiseks on vaja mitut erinevat liimi, alustades pappsüdamiku valmistamisest ja lõpetades lamineerimiseks kasutatava vees laguneva liimiga. Lisaks on olemas spetsiaalsed kinnitusliimid ja fikseerivad liimid, mis peavad paberilt lahti tulema seda kahjustamata.

Mida me saame koos saavutada?

Tere tulemast Kiilto maailma

Uudised