Dokumendid / Professionaalne hügieen /

Hoiatussümbolid

Allpool leiate Kiilto professionaalsete hügieenitoodete hoiatussümbolite määratlused. Toodete ohutu kasutamise juhised leiate ohutuskaardilt (SDS), mille saate alla laadida tootelehtedelt.

Tuleohtlikud ained ja segud

Oksüdeerivad ained ja segud

Sööbivad ained ja segud, ained ja ühendid, mis põhjustavad tõsiseid silmakahjustusi

Ained ja segud, mis ärritavad nahka, silmi ja hingamisteid või põhjustavad nahareaktsioone, samuti kahjulikud ained ja segud

Ained ja segud, mis põhjustavad hingamisteede reaktsioone või põhjustavad elundikahjustusi

Keskkonnale ohtlikud ained ja segud

Survegaasid, veeldatud gaasid