Dokumendid /

Andme- ja teabepank

Andmepangast leiate nii logosid kui ka professionaalse hügieeni jaoks mõeldud toodete pilte, tööjuhendeid, infolehti ja katalooge. Toote pilte saate otsida toote nime või koodi järgi.

Vaata lisaks:

Andmepangamaterjalid on mõeldud ainult Kiilto toodete või tootega seotud kommunikatsiooni ning muude Kiiltoga seotud väljaannete reklaamimiseks. Andmete ja teabepanga materjalid on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Sellise materjali kasutamine eksitaval viisil, vastupidiselt heale äritavale või viisil, mida Kiilto peab ebasobivaks, on keelatud. Kiilto jätab endale kõik intellektuaalomandi õigused andmete ja infopanga sisule. Kiilto jätab endale õiguse keelata materjali kasutamine igal ajal ühepoolse teate alusel. Vastasel juhul kehtib Soome autoriõiguse seadus. Vajadusel saate materjali kasutamise õigust kontrollida aadressil Kiilto: communications@kiilto.com.