Kiilto Pro Airseal Flex

Elastne ja kiududega tugevdatud hermeetik õhulekke vältimiseks konstruktsioonides. Sobib akende ja uste vuukide, seina- ja põrandavuukide, samuti torude läbiviikude tihendamiseks siseruumides ja kuivades ruumides. Suurepärane nakkuvus enamike materjalidega. Takistab veeauru liikumist.

Eriomadused

  • energiatõhusus - ei lase sooja õhku eluruumist välja ning külma õhku ja niiskust eluruumi sisse 
  • radoonikaitse - levib eluruumidesse peamiselt õhulekete kaudu (70%)
  • parem siseõhu kvaliteet - ei lase siseruumi tolmu jms

Materjalid

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Airseal Flex 5 l 6411513250051
Hooldustemperatuur

+1 …+50 °C

Kasutustemperatuur

+15–25 °C

Kihi paksus

u. 0,5 mm kuiv kiht
(umbes 1 mm märg kiht)

Konsistents

Fiiberkiududega tugevdatud pasta

Kuivamise kiirus

4-24 h olenevalt tingimustest ja kihi paksusest

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Säilitada üle +1 °C, tihedalt suletud originaalpakendis max. 1 aasta.

Nakketugevus

Erinevad substraadid
Betoon: >2,0 MPa
Puit: >0,5 MPa
Roostevaba teras: >0,5 MPa
Kiilto Optio (põranda tasanduskiht): >1,5 MPa
Kiilto XF: >0,5 MPa
Tüüpiline vesialusel seinavärv: >0,5 MPa
Kiilto PU 1000 Eco: > 1,5 MPa

Punane tellis, puitlaastplaat, vineer, kipsplaat.
Nake ületas aluspinna tugevuse.

Pakendi suurused

4.5 kg

Pragude katmine

2 mm (Kiilto tugevduslindiga 6 mm)

Tarbimine

1.1 kg/m²

Venivus

200 %

Kasutusjuhend

Enne kasutamist segage toodet. Eemaldage pinnalt lahtised osakesed, seisev vesi, tolm, mustus ja soolaladestused - kõik mis võivad nakkumist halvendada. Üle 3 mm suurused augud ja praod täitke eelnevalt. Eeltäitmist võib teha näiteks polüuretaanvahu, tasanduskihi, hermeetiku või muu mittekahaneva anorgaanilise materjaliga. Liigne polüuretaanvaht tuleb enne tihendusvahendi pealekandmist ära lõigata.

Kandke toode vähemalt kaks korda ühtlase kihina. Teise kihi saab peale kanda, kui esimene kiht on kuivanud. Toote värv muutub peale kantud kihi kuivamisel.

Kiilto Pro Airseal Flexi saab vajadusel kasutada koos Kiilto tugevdusteibiga. Teipi kasutatakse siis, kui konstruktsioonides toimub märkimisväärne liikumine.

Vajadusel võib poorsed aluspinnad enne Kiilto Pro Airseal Flexi pealekandmist kruntida lahjendatud (1:1) Kiilto Fibergum Primeriga.

Kihi paksust saab kontrollida märja kihi paksuse mõõtjaga.

Tööriist: sünteetiliste harjastega pintsel. Tööriistu saab puhastada veega.
Vajadusel kasuta pindade kaitsmiseks maalriteipi. Eemaldage maalriteip enne kuivamist.

Toode tuleb katta. Toode on värvitav või tasandatav. Katmata toote mehaaniline- ja UV-vastupidavus on piiratud. Kui toode puutub kokku teiste materjalidega, nt. teibid, tuleks nakkuvust kontrollida igal üksikjuhul eraldi. Ei saa kasutada kapillaarniiskuse puhul.

Kiilto butüülteibist saab teha nakkesilda nõrga nakkega materjalidele (nt PP, PE).

Kiilto Pro Airseal Flex nakkub suurepäraselt puitlaastplaadi, vineeri, tellise, betooni, roostevaba terase, tasanduskihtide ja tüüpiliste siseruumides kasutatavate veepõhiste seinavärvidega.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei võta me vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval aadressil www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

LEED
Soome Võtmelipp