Meist / Vastutus /

Sotsiaalne vastutus

Motiveeritud töötajad on edu vundament ja sellest tulenev kõigi jagatud lisaväärtus.

Rohkem kui lihtsalt töökoht

Kiiltol on eksperimentaalne kultuur, mis julgustab töötajaid esitama ka kõige pöörasemaid ideid. Samuti on ruumi ebaõnnestumistele, kuna pidev õppimine võimaldab tugevat rahvusvahelist kasvu. Pereettevõttena usume pigem koostöösse kui hierarhilisse struktuuri. Inspiratsiooni aluseks on hea juhtimine ja organisatsioon, mis kuulab.

Meie töötajate koolitusvõimaluste valik aitab säilitada töövõimet ja töötajate positiivset suhtumist. Töövigastuste ennetamine ja parem ohutus töökohal aitavad motiveerida töötajaid tööl endast parima andma

Professionaalne areng turvalises töökohas

Toetus õiges kohas õigel ajal parandab iga Kiilto inimese igapäevast tööd ja tagab meie edu tulevikus. Parandame oma töötajate tööalast konkurentsivõimet läbi pädevuse arendamise ja aktiivse hariduspoliitika. Meie eesmärk on, et karjäär Kiiltos oleks vara. Töökohana pakub Kiilto turvalist ja inspireerivat keskkonda ning võimalust isiklikuks pidevaks arenguks.

Osa tulevastest Kiilto töötajatest on endiselt üliõpilased. Toetus, mida pakume koostöös nende haridusasutustega, on meie edulugu veel aastaid.

Meie klientide turvalisus on kaetud ka Kiilto sotsiaalse vastutusega. Parandame oma toodete ohutust, esitledes ja turundades neid vastutustundlikult. Lisaks saame aidata parandada hoonete ohutust ja mugavust, arendades klientide asjatundlikkust.

Meil on avatud ja inspireeriv õhkkond

Inimõiguste austamise tagamiseks Kiilto kõigis ärivaldkondades püüame edendada soolist võrdõiguslikkust töökeskkonnas, luua õiglasemat maailma ja parandada oma töötajate heaolu.

Oma äritegevuses oleme pühendunud aususe edendamisele, korruptsioonivastasele võitlusele ja oma tegevusele kehtivate seaduste ja määruste järgimisele. Nõuame, et alltöövõtjad ja tarnijad järgiksid meie tarnijate tegevusjuhendit, mis annab suunised, kuidas edendada head äritava.

Sotsiaalse vastutusega seotud teemad

Oleme kindlaks määranud järgmised peamised valdkonnad töö jätkamiseks. Praktilisi meetmeid on kirjeldatud igas valdkonnas.

Turvaline töökoht

 • Töövigastuste ennetamine
 • Turvalisuse parandamine

Inspireeriv töökeskkond

 • Toetus erinevates eluetappides
 • Hea juhendamine
 • Organisatsioon, mis kuulab
 • Töötajate heaolu

Inimõigused kogu väärtusahelas

 • Sooline võrdõiguslikkus töökeskkonnas
 • lapstööjõu ennetmine

Oskuste arendamine

 • Personali pädevuse arendamine
 • Klientide pädevuse arendamine
 • Koostöö haridusasutustega
 • Vastutustundlik tooteteave ja turundus
 • Digitaalsed lahendused

Sotsiaalse vastutuse juhtimine

Me hindame oma edu ettevõtte juhtimisega Corporate Spirit’i uuringu abil. Tulemusi võrreldakse teiste ettevõtete tulemustega.

Soome töötervishoiu instituut viib Kiiltos läbi iga nelja aasta tagant tööhügieeni uuringuid. Kiilto keemiatööstuse kogemuste ärakasutamiseks ja jagamiseks uuringute vahel käib aga jätkuv koostöö. Kiilto jagab oma oskusteavet klientide ja teiste sidusrühmadega.

Kiilto teeb kõik endast oleneva, et tagada oma tehaste ja töötajate ohutus ning projekteerib kemikaaliohutust kuni klientideni. Meie eksperdid tuvastavad riskid ja juhendavad kliente, kuidas neid vältida.

Kiiltol on integreeritud töökeskkond toote- ja tehnilise arenduse osana. Alustuseks mõtleme toote arendamisel või tooraine valimisel töötajate ohutusele ja võimalikele kokkupuuteriskidele.

Sotsiaalse vastutuse poliitika

Kiilto sotsiaalne vastutus juhindub selle tegevusjuhendist, millele on pühendunud ka ettevõtte peamised tarnijad.

Meie igapäevane tegevus põhineb ISO 14001, ISO 9001 ja ISO 45001 sertifikaadil ning keemiatööstuse vastutustundliku hoolduse programmil. Kiilto kohustub täitma ka Varma kindlustusseltsi töötervishoiu ja tööohutuse lepingut.

Kiilto on liitunud ka Soome töötervishoiu instituudi koordineeritud tööõnnetuste foorumiga Null. Foorum on vabatahtlik võrgustik Soome töökohtade vahel, mille eesmärk on pidevalt edendada tööohutust ja heade tavade jagamist.

Kaebused ja vilepuhumine

Igapäevases tegevuses tuuakse esile sotsiaalse vastutuse küsimusi. Valge raamatu juhised sisaldavad meetmeid, mida töötajad peavad rakendama, kui nad näevad lahendamist vajavaid probleeme.

Selliseid tähelepanekuid kogutakse ka iga-aastastes töötajate uuringutes.