Dokumendid / Ehitus /

Toote sertifikaadid ja standardid

Toodetele antakse kogu EL-is kehtiv CE-märgis, kui need on süsteemina testitud ja neile on antud Euroopa tehniline tunnustus (ETA).

M1-reiting näitab, et ehitusmaterjalid vastavad siseõhu kvaliteedi kõige rangematele heitmete klassifikatsioonidele. Selle märgiga toodetest ei eraldu ruumiõhku kahjulikke ühendeid ega lahusteid. M1 klassi tooted on turvaline valik hingamisteede haigusi põdevate või allergia all kannatavatele inimestele.

Leadership in Energy and Environmental Design on USA roheliste kinnistute sertifitseerimissüsteem, mille abil püütakse vähendada keskkonnakoormust ehitamise ja kinnistute kasutamise ajal. Sertifikaadi kriteeriumiteks on mh energiakulu vähendamine, efektiivne veekasutus, CO2 heitmete vähendamine, siseõhu kvaliteedi parandamine ja objekti asukoht.

Märgis näitab, et toode on heaks kiidetud Põhjamaade Luigemärgisega hoonetes kasutamiseks. Sellised tooted on kantud Põhjamaade ökomärgise ehitusmaterjalide andmebaasi. Eramute, korterelamute ja lasteaedade puhul hõlmavad nõuded ehitusetappi, materjale ja energiatarbimist. Põhjamaade luige ökomärgise nõuded kehtivad ka hoonete energiatõhususe, hea siseõhu ja hoones kasutatavate ehitusmaterjalide kohta.