Märja ruumi remondi õnnestumise alus on õige pahtli kasutamine

Märgade ruumide seinte tasandamisel kehtib kaks olulist rusikareeglit: sobiv pahtel on valmistatud tsemendi baasil ning pahtli valikul tuleb jälgida tooteinfot tasandatava kihi paksuse kohta. Ehk kui seina katmiseks on vaja 30 mm kihti, pole mõtet valida pahtlit 5 mm kihi jaoks.

Enne pahteldamist tuleks pahtli paremaks nakkuvuseks seinad kruntida, eriti kui aluspinnaks on nii-öelda keerulisemad materjalid nagu vana värv, kipsplaat või segapind. Krunt ühtlustab pahtli kuivamise aega erinevate materjalide puhul, sest kui aluspind kuivab erineval kiirusel, võivad seinas tekkida pinged ning praod. Loomulikult peab aluspind olema puhas, rasva-, jääkaine- ja toimuvaba.

Kruntimisel on abiks:

Klassikaline veebaasil Kiilto Start Primer mis tagab hea nakke alusmaterjali ja pahtli vahel. Start Primer seob tolmu, annab seina-ja põrandatasandussegule pikema töötlemisaja ning takistab segu liiga kiiret kuivamist, vähendades nii pragude teket ja andes segule suurema lõpptugevuse. Toode sobib kasutamiseks nii betooni- ja tsemendipõhiste segude, vanade liimijääkidega materjalide, keraamilise plaadi ja värvi ning niiskust mittetaluvate pindade nagu kips- või puitpindade puhul.

Veepõhine spetsiaalne liiva sisaldav krunt Kiilto Fix Primer parema nakke ja niiskuskindluse keerulisematele aluspindadele nii sise- kui ka välisruumides, näiteks keraamiliste plaatide, värvitud ning PVC-pindade, aga ka kipsplaadi, vineeri, laastplaadi ning betooni- või tsemendipõhiste tasandusmaterjalide puhul. Krunt nakkub hästi vertikaalsete pindadega ja ei tekita tänu oma viskoossele konsistentsile eriti pritsmeid.

Kui aluspinna puhul on tegemist ühtlase krohv- või plokkpinnaga, võib kruntimise asemel aluspinda ka lihtsalt veega niisutada, et pahtli kuivamisprotsess poleks liiga kiire, kuid krundiga katmisel on siiski eelised, kuna see seob tolmu, annab pahtlile parema nakke ning ühtlustab kuivamist.

Milliseid on levinumad vead märgade ruumide pahteldamisel?

1. Pahtlit kasutatakse liiga paksult. Näiteks on konkreetse toote puhul ette nähtud 5 mm paksune kiht, kuid pahtlit pannakse topelt. Tulemuseks on seinale kantud materjali hilisem pragunemine.

2. Niiskes ruumis kasutatakse kuiva ruumi pahtlit. Seda ei tohi kindlasti teha, kuna liimsideainel põhinevad pahtlid on märja ruumi jaoks liiga nõrgad ega pea niiskusele ja tugevale seinakattematerjalile vastu.

3. Segu valmistamisel ei jälgita juhendit. Pahtli valmissegamisel tuleb jälgida õiget veekogust, aga sageli võetakse juhend ette alles siis, kui segu on valmis segatud.

4. Liiga õhuke pahtlikiht. Kui aluspind läbi kumab, on tõenäoliselt kasutatud liiga õhukest kihti pahtlit.

5. Ebaühtlaselt kantud pahtlikiht. Kui näiteks seinte servad on puudulikult ja ebaühtlaselt viimistletud, tähendab see, et kõiki vajalikke pahtlikihte pole peale kantud või kihtide paksused on pinnale kantud erinevas kohas erinevalt. Tulemus on inetu ja vajab parandusi.
6. Aluspind jääb puhastamata ja kruntimata. Kui pahtel ei taha alusmaterjali külge nakkuda, on tõenäoliselt jäänud aluspind puhastamata ja kruntimata, on kasutatud vale krunti või pole segu valmistamisel järgitud juhendit.

Pahtlile tuleb anda aega kuivada

Pahtli kuivamisaeg sõltub ruumi õhuniiskusest ja temperatuurist. Enamasti on pahtlid testitud laboris +20 kraadi ja 50% õhuniiskuse juures. See tähendab, et tooted toimivad juhendi järgi ideaalselt just nende tingimuste juures. Kui õhuniiskus objektil on suurem, pikeneb kuivamisaeg. Samuti aeglustuvad protsessid madalama temperatuuriga ruumides. Teisalt pole aga hea ka liiga kõrge temperatuur või soojapuhurite kasutamine, sest liiga kiire kuivamine tekitab järsu mahukahanemise, mis toob kaasa praod.

Seega tuleks objektil jälgida nii temperatuuri kui ka õhuniiskust ja sellest tulenevalt lasta pindadel vajadusel kauem kuivada. Kindlasti ei tohi järgmiste tööetappidega, nagu hüdroisoleerimine, minna edasi enne, kui tasandatud aluspind on täielikult kuivanud! Aluspahtliga tasandamisel võiks pind jääda piisavalt sile, sest kui viimistluseks tuleb värv, siis on pinnapahtliga pahteldamine lihtsam ja viimistluspahtli kulu pole ebamõistlikult suur.

Märgade ruumide, aga ka kuivade ruumide ning välistingimustes on pindade krohvimiseks Kiilto tootevalikust levinuim toode niiskuskindel seinapahtel Kiilto TT Tsemendipõhine pahtel on parim lahendus kivipindade tasandamiseks ja täitmiseks. Valikus on ka niiskuskindel valmispahtel Kiilto Pro LW mis sobib märgade ruumide seinte ja lagede tasandamiseks. Kiilto Pro LW annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks, plaatimiseks või värvimiseks.

Tooteid valides pöörake kindlasti tähelepanu ka toodete sertifikaatidele! Näiteks M1 emissiooniklass näitab, et ehitusmaterjalid vastavad siseõhu kvaliteedi kõige rangematele heitmete klassifikatsioonidele ning selle märgiga toodetest ei eraldu ruumiõhku kahjulikke ühendeid ega lahusteid. M1 klassi tooted on hea valik näiteks haiglatesse, lasteaedadesse ja koolidesse ja turvaline hingamisteede haigusi põdevatele või allergia all kannatavatele inimestele.
 

Julgelt pealehakkamist!

www.kiilto.ee