Kiilto TT
Niiskuskindel aluspahtel 1–5 (30) mm

Tasandus- ja täitepahtel kivimaterjalist- ja plokkeinte tasandamiseks niisketes ja kuivades ruumides. Osaline tasandamine 1–30 mm, laustasandamine 1–5 mm. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Tsemendialusel.

Eriomadused

  • kivipindade tasandamiseks, hüdroisoleeritav
  • üldised tasandused 
  • kulu 1,4 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 5 mm/1 p, 30 mm/4 p 
  • kaetult sobib ka välistingimustesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto TT on seinapahtel kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Sobib kivimaterjalist pindade tasandamiseks ja täitmiseks. Tasandatud pinna võib plaatida või hüdroisoleerida Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Samuti saab pinna üle pahteldada muude Kiilto seinapahtlitega kasutuskohast sõltuvalt.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512153209
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kihi paksus

osaline tasandamine 1-30 mm, tasandamine 1-5 mm.

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,0–4,5 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-lubjakivibaasiline pulber

Survetugevus

CSIII (EN 998-1)

Tööaeg

3–4 h (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Värvid

Hall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Imavad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto TT pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.