Kiilto Pro LW
Kergpahtel märgadesse ruumidesse

Niiskuskindel valmispahtel seinte ja lagede tasandamiseks kuivades ja märgades siseruumides. Sobib hüdroisolatsiooni aluspinnaks ja hüdroisolatsiooni katmiseks enne värvimist. Sobib ka keraamilise plaadi alla ning vuugilindi kinnitamiseks.

Eriomadused

  • Eriti hea täitevõime max 4 mm
  • Siseruumide seintele ja lagedele, niiskuskindel
  • Hüdroisolatsioonikihi tasandamiseks enne värvimist
  • kuivamisaeg 1–2 h/mm
  • kulu 1l / m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto LW on veeslahustuv, kasutusvalmis universaalpahtel. Pahtel annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks, plaatimiseks või värvimiseks. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
3 l 6411512003030
10 l 6411512003108
Erikaal

1,1

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL05 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

4 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritsevatest oludest)

Kulu

1,1 kg/m²/mm

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

0,15 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN15824)

Pakendi suurused

3 l, 10 l plastnõu

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivibaasiline tasanduspahtel

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

Rohekas

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto LW on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib pahtlit vedeldada väikese koguse veega. Kandke pahtel pinnale teraspahtlilabidaga

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Põhjamaade Luigemärk