Kiilto Pro Fix Primer
Kvartsliivaga nakkedispersioon

Valmissegatud spetsiaalne krunt, mis sobib eriti hästi nii siseruumides kui ka väljas asuvatele mitteimavatele seina- ja põrandapindadele.

Eriomadused

  • veepõhine
  • kiiresti kuivav
  • kasutamiseks siseruumides ja väljas
  • kvartsliivaga

Materjalid

Rakendus

Veepõhine liiva sisaldav krunt. Parandab nakkumist enne tasandus- või plaatimistöid. Sobib kasutamiseks tihedate seina- ja põrandapindade puhul nii siseruumides kui ka väljas.
Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
- mitteimavad materjalid, nt värvitud pinnad või PVC-pinnad ning värvitud või PVC-kattega plekk (nt monteeritavad plekist tualetid). Enne kruntimist eemaldage plaaditavalt pinnalt mis tahes vaha, rasv ja mustus, kasutades selleks aluselist puhastusvahendit ja loputades korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm.
- tihedad, kindlad ja tolmuvabad betooni- või tsemendipõhised tasandusmaterjalid (mis hoiavad ära kapilaarniiskuse imendumise materjali). Eemaldage tsemendipiima kiht, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel lihvige pinda.
- kipsplaat, vineer ja laastplaat.

Tootel on hea niiskuskindlus. Krunt nakkub hästi vertikaalsete pindadega ja ei tekita eriti pritsmeid tänu oma viskoossele konsistentsile. Tagab hea nakke aluspinna ja silumis-/tasandussegu vahel. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta nakkedispersiooni toimet. Ei sobi kasutamiseks tasandussegu lisandina.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Fix Primer 5 l 6411513699058
Kiilto Pro Fix Primer 10 l 6411513699102
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Erikaal

1,05

KLASSIFIKATSIOONID

M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +10 °C

Kulu

1 l u. 5 m²

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pakendi suurused

5 ja 10 L plastnõu

Värvid

Sinakas-violetne

Kasutusjuhend

Liiva ühtlase konsistentsuse tagamiseks segage kruntimissegu enne kasutamist hoolikalt. Kandke Kiilto Fix Primer pinnale õhukese ja ühtlase kihina, näiteks rulli või harjaga. Laske kuivada u. üks tund, enne kui alustate tasandamist või plaatimist. Keskkonnatingimused, nagu ruumi temperatuur, aluspinna tekstuur ja niiskus mõjutavad kuivamist olulisel määral. Seetõttu saab meie soovitusi võtta ainult üldiste juhtnööridena. Tasandustööd tuleb teha hiljemalt 24 tundi pärast kruntimist.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.