Kiilto XPU tihendusmass on hüdroisolatsioonitöödel nurkade ja toruläbiviikude tihendamisel tugevduskanga asemel mugavaks alternatiiviks

Hüdroisolatsiooni eesmärk on kaitsta hoone konstruktsioone ja aluspinda veelekete ning niiskuse eest, mis võivad tekitada ehitisele püsivaid kahjustusi. Väga oluline on kasutada ühte tootesüsteemi algusest lõpuni ehk alates aluspindade kruntimisest kuni plaatide vuukimise ja silikoonimiseni, sest see tagab toodete omavahelise kokkusobivuse ja konstruktsiooni pika eluea.

Märja ruumi kvaliteetseks funktsioneerimiseks on vajalikud (põranda)küte, ventilatsioon ja hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsiooni paigaldamisel sisetingimustesse on Kiilto populaarseim toode ühekomponentne kiudtugevdatud hüdroisolatsioonimastiks Fibergum. Ehkki Eesti turul on see toode olemas juba aastast 2008 ning enamik ehitajaid on sellega tuttavad, tehakse siiski vahel toote kasutamisel mõningaid vigu.

Hüdroisoleerimisel tehtavad põhivead:

1. Aluspind jääb kruntimata või kasutatakse valet krunti.

2. Aluspind on hüdroisolatsiooni kasutamiseks liiga niiske. Fibergumi kasutamisel peab aluspinna niiskus olema mitte kõrgem kui 90% RH.

3. Hüdroisolatsiooni kiht on liiga õhuke. Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb kindlasti kanda pinnale kahe kihina, kusjuures enne teise kihi pealekandmist peab esimene kiht olema täielikult kuivanud. Fibergumi esimene kiht kuivab 2 ja teine 6 tundi. Kindlasti tuleb kasutada ära toote etteantud kulunorm, milleks on põrandal 1 kg/m² ja seintel 0,8 kg/m². See tagab vajaliku etteantud minimaalse kihipaksuse, milleks on seintel 0,4 mm ja põrandal 0,5 mm.

Paraku pole harvad juhud, kus seinad hüdroisolatsioonimastiksi alt läbi kumavad. Ebapiisav kiht Fibergumi ei anna aga aluspinnale kaitset. Hüdroisolatsioonist peab moodustuma paks kummilaadne kiht, mis tagab aluspinnale 100% veekindluse.

4. Nurgad ja materjalide ühenduskohad on tugevduskangaga tihendamata või paigaldatakse lohakalt, jättes sisse kortse, volte ja õhukotte. Samuti jäetakse kasutamata torude ümber toruläbiviigu tugevdustükid. Põhjuseks võib olla selles, et töö tundub liiga keeruline, puudulikud teadmised jm.

Nüüdsest on Kiiltol pakkuda nurkade ja toruläbiviiude tihendamiseks mugav alternatiiv Kiilto Pro XPU liimhermeetik

Tegemist on elastse liimhermeetik KIILTO Pro XPU massiga, millega saab lihtsalt ning kiirelt tihendada nurki, toruläbiviike ja materjalide liitekohti. Toodet kasutatakse siseruumides koos Kiilto ühekomponentsete hüdroisolatsioonimastiksitega. Mass kantakse pindadele silikoonipüstoliga ning viimistletakse spetsiaalse kummilabidaga, et pind jääks hüdroisoleerimiseks sile. Hüdroisoleerimisega võib alustada, kui pind on puutekuiv ehk umbes 10-15 minuti möödudes. See tähendab, et hüdroisoleerimisega saab alustada kohe, kui vannitoale on XPU massiga ring peale tehtud.

Hüdroisoleerimiseks tuleb kanda pindadele kaks kihti Fibergum hüdroisolatsioonimastiksit ning seejärel saab alustada plaatimistöödega. Kiilto soovitab katta hüdroisoleeritud pinnad 100% keraamilise plaadiga, et vältida hüdroisolatsioonikihti mehaaniliste vigastuste ja UV-kiirguse eest.