Kiilto Fibergum

Kiudtugevdatud ühekomponentne hüdroisolatsioonimastiks, mis paigaldatakse vannitubade, saunade jms niiskete ruumide seina- ja põrandaplaatide alla.

Eriomadused

  • kiudtugevdatud
  • ühekomponentne</kulu 0,6 l/m² / 0,8 kg seinte, 0,8 l/m² / 1,0 kg põrandate puhul
  • kuivamisaeg 2 + 6 h

Materjalid

Rakendus

Kiilto Fibergum on kasutusvalmis kiudtugevdatud hüdroisolatsioonimastiks, mis paigaldatakse vannitubade, saunade jms niiskete ruumide seina- ja põrandaplaatide alla. Ei sobi kasutamiseks kohtades, mis on pidevalt vee all (näiteks basseinid) või juhul kui temperatuur tõuseb üle +60 °C (näiteks sauna leiliruumi seinad). Aluspind peab olema kuiv, imav, tolmuvaba ja tasane. Kõik nakkumist halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Kontrolli konstruktsiooni ja aluspinna sobivust hüdroisolatsiooni ning plaatide paigaldamiseks. Põrandaküte tuleb paigaldada hüdroisolatsioonimastiksi alla jäävasse betooni või põranda tasanduskihti, et see ei jääks hüdroisolatsiooniga otsekontakti. Kiilto Fibergumi sobivus levinumat tüüpi põrandatrappidega on katseliselt kontrollitud ja heaks kiidetud. Sobivuse kontrollimiseks võite konsulteerida meie tehnilise toe või põrandatrapi tarnijaga.

Pakendi suurus EAN kood
Fibergum / exp. 1 l 6411513722015
Fibergum / exp. 5 l 6411513722053
Fibergum / exp. 10 l / 14 kg 6411513722107
Fibergum / exp. 15 l 6411513722152
Aluspind

Betoon, tsemendibaasil tasandussegu ja märga ruumi sobiv ehitusplaat.

Aluspõranda niiskus

Kiilto põranda- ja seinatasandussegud võib hüdroisoleerida tasandussegu tootejuhises ette antud kuivamisaja möödudes.

Betooni niiskus < 90% RH

Erikaal

1,35 kg/l

Kasutustemperatuur

+15…25 °C

Kuivamise kiirus

u 2 h (1.kiht), u 6 h (2. kiht)

Kulu

Põrandad: min 1 kg / 0,8l / m² (2 kihti)
Seinad min 0,8 kg/ 0,6l / m² (2 kihti)

Külmakindlus

jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

1l/1,3 kg; 5l /7 kg; 10l/14 kg; 15l/20 kg plastnõud

Pragude katmine

> 1,5 mm

Sideaine tüüp

SBR

Temperatuuritaluvus

kuni +60 °C

Veeauru läbilaskvus

Seintel:
W = 110 × 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 66 600 s/m
Sd = 1,8 m

Põrandatel:
W = 60 × 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 122 000 s/m
sd = 3,3 m

Kasutusjuhend

SEINAD: Lihvige ebatasased pinnad ja tasandage märga ruumi sobiva Kiilto seinapahtliga. Kuivad ja imavad seinapinnad tuleb enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist kruntida Kiilto Fibergum Primer nakkedispersiooniga vastavalt juhistele.

Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb alati enne kasutamist segada. Kandke kõigepealt Fibergum vertikaalnurkadesse, kruvipeadele, ehitusplaatide vuukidesse ning muudele ühendus- ja liitekohtadele. Suruge Kiilto nurgatugevduslint või valmis nurgatükk kohe värskele Fibergumi kihile ja katke seeveel kord hüdroisolatsioonimastiksiga. Veenduge, et tugevduskangas oleks läbinisti kastunud.
Toruläbiviikude jaoks tuleb lõigata tugevduskangast u 10 × 10 cm tugevdustükk ja selle keskele auk, mille läbimõõt on u 4 mm väiksem kui toruläbiviigu välisläbimõõt. Alternatiivina võib kasutada Kiilto valmis läbiviigu tugevdustükke. Suruge läbiviigu tugevdustükk värskele hüdroisolatsioonimastiksile ja veenduge, et see oleks läbinisti märgunud. Läbiviigud, nurgad ning ehitusplaatide vahelised vuugid võib enne Fibergumi pealekandmist nurgalintide asemel tihendada ka Kiilto XPU tihendusmassiga. Kandke Fibergum rulliga kogu hüdroisoleeritavale pinnale ning laske kuivada u 2 h (värvimuutus). Kandke pinnale teine kiht Fibergumi ja laske kuivada vähemalt 6 h (värvimuutus). Kontrollige hüdroisolatsioonikihi paksust ja lisage mastiksit õhukestesse ja/või poorsetesse kohtadesse ning laske kuivada. Seina hüdrosiolatsioonikihi paksus peab olema vähemalt 0,4 mm.

Paigaldage seinaplaadid Kiilto plaadiseguga. Peale plaadisegu kuivamist vuukige plaadid Kiilto vuugitäidisega ning kasutage Kiilto sanitaarsilikooni vertikaalnurkade ja läbiviikude tihendamiseks.

PÕRANDAD: Lihvige ebatasased aluspinnad ja tasandage märga ruumi sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Kruntige kuiv aluspind enne hüdroisoleerimist Kiilto Fibergum Primer nakkedispersiooniga vastavalt juhistele. Enne hüdroisolatsiooni peale kandmist peab krunt olema kuivanud.

Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb alati enne kasutamist segada. Kandke Kiilto Fibergum horisontaalnurkadesse ja läbiviikude ümber ning suruge Kiilto nurgatugevduslint või valmis nurgatükk kohe värskele hüdroisolatsioonimastiksile. Kandke tugevduslindile kiht Fibergumi ja järgige, et tugevduslint oleks korralikult läbi kastunud.

Sise- ja välinurkades võib alternatiivina kasutada Kiilto valmis sise- ja välinurgatükke. Läbiviigud, nurgad ning ehitusplaatide vahelised vuugid võib enne Fibergumi pealekandmist nurgalintide asemel tihendada ka Kiilto XPU tihendusmassiga.
Enne hüdroisoleerimist asetage trapi kohale, eelnevalt krunditud pinnale Kiilto Iseliimuv Trapitugevdustükk ja hõõruge hoolikalt kinni. Kandke pintsliga trapitugevdustüki äärtes olevale tugevduskangale Fibergumi. Kasutada võib ka Kiilto Trapitugevdustükke (2 tk): asetage trapitugedustükk põrandale ja kandke sellele Fibergumi, seejärel asetage sellele teine trapitugevdustükk ning pintseldage samuti Fibergumiga üle. Lõigake trapi kohale ümmargune, u. 60 mm trapi siseläbimõõdust väiksem ava. Suruge pingutusvõru ettevaatlikult kohale. Kandke kiht Fibergumi kogu isoleeritavale põrandapinnale. Laske kuivada u. 2 tundi (värvimuutus). Kandke teine kiht Fibergumi ülestõstete ja põranda pinnale ja lase kuivada vähemalt 6 tundi (värvimuutus). Kontrollige hüdroisolatsioonikihi piisavat paksust ja kandke mastiksit õhukestesse ja/või poorsetesse kohtadesse ning laske kuivada. Hüdroisolatsioonikihi paksus põrandatel peab olema vähemalt 0,5 mm. Kinnitage põrandaplaadid Kiilto plaatimisseguga. Vuukige plaadid Kiilto vuugitäidisega. Tihendage vertikaal- ja horisontaalnurgad ning läbiviigud Kiilto Sanitaarsilikooniga.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.