Kiilto Läbiviigutugevdus

Eeltöödeldud toruläbiviigutükid

Materjalid

Rakendus

Elastne ja kasutusvalmis läbiviigutugevdus eri suuruste toruläbiviikude sulgemiseks hüdroisoleerimistööde käigus.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Läpivientivahvike 10-16 mm 6411513684153
Kiilto Läpivientivahvike 18-34 mm 14 mm 6411513684016
Kiilto Läpivientivahvike 34-55 mm 29 mm 6411513684207
Kiilto Läpivientivahvike 55-75 mm 44 mm 6411513684054
Kiilto Läpivientivahvike 100-140 mm 80 mm 6411513684108
Kiilto Läpivientivahvike Quattro 380x380mm 6411513684405
Kihi paksus

0,3 mm

Ladustamine

Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 2 aasta.

Pakendi suurused

10–16 mm
18–34 mm
34–50 mm
55–75 mm
100–140 mm

Sideaine tüüp

PP-fliis
PUR-tihend

Temperatuuritaluvus

-10–70 °C

Kasutusjuhend

Valige toru läbimõõdule vastav läbiviigutugevdus.

Rulliga pealekantavad hürdoisolatsioonimembraanid.
Asetage läbiviigutugevdus värskele hüdroisolatsioonimembraani kihile. Korraliku katmise tagamiseks kandke tugevdusele täiendav kiht hüdroisolatsioonimembraani.

KeraSafe’i süsteem.
Kandke toruläbiviigu ümber Kiilto KeraSeal-i ja suruge läbiviigutugevdus värskele liimile.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Põhjamaade Luigemärk