Süsinikuaruanne suurendab keskkonnamõju läbipaistvust

Kiilto on oma Soome põrandatasandusteenust pakkuvatele klientidele välja töötanud süsinikuaruande, mis sisaldab teavet komponentidest, tarnimisest ja paigaldamisest põhjustatud süsinikdioksiidi heitkoguste kohta. Süsinikuaruanne suurendab teadlikkust ehitamise keskkonnamõjust ja soodustab keskkonnahoidlikumaid valikuid.

Süsinikuheite koguse arvutamine muutub ehitussektoris kestliku arengu ja vastutustundliku äritegevuse seisukohalt aasta-aastalt üha olulisemaks. Rahvusvahelised ja riiklikud keskkonnastandardid ja -eeskirjad seavad ehitussektorile ja seega ka süsiniku jalajälje arvutusele üha rangemad heitkoguste piirangud. Üha rohkem kliente, nagu ettevõtted, linnad ja eraisikud, pööravad juba palju rohkem tähelepanu oma ehitusprojektide süsinikujalajäljele. Eelkõige avalike hoonete ehitamisel on see töövõtjate puhul tavaline valikukriteerium.

„Keskkonnateadlikkus on kasvav trend ja ehitusettevõtted peavad suutma näidata oma pühendumust kestlikule arengule ja keskkonnavastutusele. Seepärast töötasime oma klientidele välja süsinikuaruande,“ selgitab Kiilto pumbatavate põrandatasandussegude müügijuht Eero Katajamäki.

Automaatselt kaasaantav süsinikuaruanne põrandatasandusteenuse osutamisel

Kiilto annab oma põrandatasandusteenust pakkuvatele klientidele Soomes vaikimisi kaasa süsinikuaruande. Süsinikuaruandes esitatakse lihtsal viisil põranda valmistamiseks, tarnimiseks ja paigaldamiseks pumbatud komponentide heitkogused, mis on ümber arvestatud süsinikdioksiidi kilogrammideks. Klient võib kasutada süsinikuaruannet oma arvutustes, näiteks valmiva hoone üldiste heitkoguste arvutamiseks.

„Ehitusprojektides kasutatakse erinevaid materjale ja meetodeid ning teabe kogumine mitmelt osapoolelt on aeglane ja keeruline. Teame, et heitkoguste arvutused on meie klientide jaoks probleemsed, seega tahtsime nende elu veidi lihtsamaks teha,“ ütleb Katajamäki.

Kiilto süsinikuaruande arvutused põhinevad standarditel EN 15804+A2 ja ISO 14025 ning kasutatakse tarnija esitatud teavet või Ecoinventi heitkoguste andmebaasi. Arvutus hõlmab toote süsinikujalajälge alates komponentide valmistamisest kuni toote transpordini, kusjuures vahemaaks on arvestatud 100 km. Süsinikuaruande tulemusi kontrollivad ettevõttes kaks eksperti.

Märkimisväärne eeltöö võimaldas arvutada välja süsinikujalajälje

Tänu ulatuslikule eeltööle oli suhteliselt lihtne arvutada välja põrandatasandamise komponentidest, tarnimisest ja paigaldamisest põhjustatud süsinikdioksiidi heitkogused, sest kogu teave oli juba süsteemi salvestatud. Vaja oli lihtsalt kogu teave kokku panna.

„Süsinikuaruanne seob lihtsal viisil kokku mitme organisatsiooni süstemaatilise töö. Kiilto eesmärk on olla keskkonnaküsimustes juhtpositsioonil ja see on viinud selleni, et kogume oma tegevuse kohta palju keskkonnaandmeid.“

Kiilto eesmärk on kasutada sellist kogutud teavet võimalikult mitmekülgselt, et aidata kliente; süsinikuaruandega on see tõepoolest võimalik:

„Ehitustööstus peab pingutama, et järgida üha karmimaks muutuvaid heitkoguste eelarveid, ning sel viisil saame nii aidata oma kliente kui ka anda panuse keskkonnamõju läbipaistvuse suurendamisse.“

Põrandatasandamise süsinikujalajälg võib moodustada hoone üldisest heitkogusest küllaltki väikese osa, kuid süsinikuaruanne on selles tööstusharus sellegipoolest esimene oluline komponent. Kui kõik osalejad esitaksid oma klientidele süsinikuaruande, parandaks see teadlikkust ehitamise keskkonnamõjust ja soodustaks keskkonnahoidlikumaid valikuid.

Ehitusettevõte Bonava kasutab süsinikuaruannet üldiste heitkoguste arvutamiseks

Kiilto kliendil, hoonearendaja Bonaval, on praegu Helsingis Vuosaaris (Soome) käsil suuremahuline kortermajade projekt, mistõttu keskkonnamõju on väga oluline. Bonava vajab oma alltöövõtjatelt ja komponentide tarnijatelt teavet süsinikdioksiidi heitkoguste kohta, et arvutada välja hoone keskkonnajalajälg.

„Oleme võtnud kohustuse vähendada 2030. aastaks iga uue Bonava kodu puhul kasvuhoonegaase kogu väärtusahelas 50 protsendi võrra. Uurime pidevalt oma tegevuse mõju kliimale, tehes palju arvutusi süsinikujalajälje kohta,“ räägib Bonava ehitusinsener Sami Lammi.

Lammi ütleb, et Kiilto pakutav süsinikuaruanne võeti Bonavas soojalt vastu, sest teavet on lihtne kasutada hoone üldiste heitkoguste arvutamiseks.

„Hoone süsinikujalajälje arvutamine on töömahukas ja keeruline, kuid tänu süsinikuaruandele on vähemalt üks osa hoone heitkogustest kindlaks tehtud, ning see ei nõua meilt mingeid täiendavaid meetmeid,“ toob Lammi lõpetuseks välja.