Kontori ja töökoha hügieen

Puhtad tööruumid on ohutud ja suurendavad heaolu. Tasub pöörata tähelepanu heale hügieenile kontorites, fuajeedes ja kohvikuruumides.