Renoveerimine ei tekita jäätmeid? Oma uue liimiga, mis võimaldab kasutatud materjalide täielikku ringlussevõttu, rajab Kiilto ülemaailmses ehitustööstuses uut teerada.

Soome ettevõte Kiilto, mis on enam kui 100 aastat pakkunud juhtivaid keemiatööstuse lahendusi, toob turule murrangulise liimi. Uus lahendus muudab ehitus- ja renoveerimisjäätmed taaskasutatavaks ning aitab kaasa kogu inimtekkelise keskkonna muutumisele jätkusuutlikumaks.

Arvestades, et hooned kasutavad kogu tarbitavast energiast suure osa, tekitades üle 40% ülemaailmsetest heitkogustest, ning hoonete lammutusjäägid moodustavad kõigist jäätmetest ligi kolmandiku, on inimtekkeline keskkond ja ehitustööstus sageli kliimakõneluste tulipunktiks.

Tuues turule uuendusliku liimi Debonding on Demand, muudab Kiilto ehitus- ja renoveerimisvaldkonda radikaalselt.  Kõnealune innovatsioon vähendab märkimisväärselt inimtekkelise keskkonna süsinikujalajälge, sest muudab lammutusjäägid taaskasutatavaks, kuna teeb võimalikuks kokku liimitud materjalide üksteisest eraldamise nt soojuse abil.

Siiamaani oli ehitusel ja renoveerimisel kasutatud liimi nagu ühendust , mida on võimatu hiljem lahti võtta. See probleem on püsinud lahenduseta – kuni tänaseni.

"Lihtsustatult võib olukorda kirjeldada nii: tavalise liimi kuivades ja kõvenedes moodustab see tugeva molekuliahela, mida võib võrrelda posti külge kinnitatud rattalukuga. Kett seob materjalid omavahel ja seda on väga raske lõhkuda. Kiilto uuenduslik lahendus võimaldab keti lülisid kontrollitud viisil uuesti  lahti võtta. See tähendab, et tulevikus saab iga remontija teatud materjale, nt keraamilisi plaate, neid rikkumata liimi lahustades seinalt eemaldada. See suurendab oluliselt ehitus- ja renoveerimismaterjalide ringlussevõttu,“ räägib Kiilto ökosüsteemi juht Raija Polvinen

Näiteks vannituba renoveerides saab keraamilisi plaate eemaldada nende all olevat kipsplaati lõhkumata. Liimi lahustamise meetod võimaldab eemaldada  segu kontrollitult, mis jätab plaadid terveks ja neid saab taaskasutada. Vuugitäidis  kogutakse tolmuimejaga kokku ja tagastatakse ringlussevõtuks Kiiltole.

"Minu jaoks teeb asja veel põnevamaks tõsiasi, et kõnealusel uuendusel on ehitusvaldkonnas palju erinevaid rakendusi, mis ei piirdu ainult hoonetega. Meie igapäevaelus kasutatavaid tooteid – mööbel, autod, lennukid, paadid ja elektroonikaseadmed – on võimatu toota liimi kasutamata ja see tõsiasi muudab nende ringlussevõtu problemaatiliseks. Debonding on Demand liimil on potentsiaali võimaldada ringlussevõttu kõigis neis kontekstides ja rohkemgi veel," on Polvinen entusiastlik.

Debonding on Demand mõju hakatakse tundma terves ökosüsteemis

Revolutsiooni ei ole võimalik teha üksi. Seepärast otsib Kiilto partnereid, kellega koos luua ja turustada rohkem selliseid jätkusuutlikke (Sustainable), tootlikke (Productive), ökoloogilisi (Ecological) ja taaskasutatavaid (Reusable) ehk SUPER-innovaatilisi lahendusi parema inimtekkelise keskkonna loomiseks, mis hetkel vastutab 40% maailma süsinikdioksiidi heitkoguste eest.

"Püüdleme ühiste ökosüsteemide kaudu rohelisema ja jätkusuutlikuma tuleviku poole. Keskkonnamõju vähendavad uuendused ei loo mitte ainult uusi tooteid, vaid annavad kogu tööstusharule võimaluse areneda jätkusuutlikult. Üheskoos saame inimtekkelist keskkonda radikaalselt muuta," võtab Raija Polvinen tutvustuse kokku.

Osale tootetutvustusel

Viimased 100 aastat on Kiilto valmistanud liime, mis kestavad igavesti. Nüüd on Kiilto välja töötamas eemaldatavaid liime ning eesmärgiks on luua ja turustada koos partneritega veelgi rohkem uuendusi, mis muudaksid inimtekkelise keskkonna jätkusuutlikumaks, tootlikumaks, ökoloogilisemaks ja taaskasutatavamaks.

Kiilto tutvustab oma murrangulist uuendust ja Kiilto SUPER Healthy Buildings ökosüsteemi Helsingis 14. septembril 2023 kell 9.00 EET. Otseülekannet saab vaadata (SIIT)  ja salvestus on saadaval (SIIT)

Lisateabe saamiseks võta ühendust:

Raija Polvinen, ökosüsteemi juht

Tel: +358 400 818 833

E-post: raija.polvinen@kiilto.com

Rohkem pilte uuenduse katsetamise kohta laboritingimustes saate alla laadida siit.

Kiilto

  • Aastal 1919 loodud Soome pereettevõte
  • 2022. aasta netokäive oli 260 miljonit
  • Üheksas riigis (Soome, Rootsi, Norra, Taani, Ukraina, Balti riigid ja Poola) töötab Kiiltos kokku ligi 800 uuendusliku mõtteviisiga tipptasemel professionaali.
  • Ettevõte tegutseb neljas valdkonnas: ehitus, tööstuslikud liimid ja tulekindlad materjalid, professionaalne hügieen, tarbekaubad.
  • Keskkonnasõbralik juhtimine on ettevõtte strateegiliseks fookuseks ning ambitsioonikad keskkonna-alased eesmärgid mõjutavad igapäevaseid juhtimisotsuseid.
  • Kiilto 2080. aasta visioon
  • Käte ja pindade desinfitseerimisvahendite turuliider Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.

Kiilto on Soomes asuv enam kui saja-aastase ajalooga pereettevõte, mis vaatab juba täna aastasse 2080. Kiilto töötab välja, toodab ja turustab keemiatööstuse lahendusi ehituse, tööstuslike liimide ja tulekindlate materjalide, professionaalse hügieeni ja tarbekaupade valdkondades. Kiilto tegevuse keskseteks põhimõteteks on keskkonna-alane juhtimine, keskkonnasõbralikkus ja tulevikku suunatud tegevus. Kiilto tegutseb 9 riigis ja annab tööd ligikaudu 800 inimesele. 2022. astal oli kontserni netokäive 260 miljonit eurot. www.kiilto.com