Põrandate tasandamine

Põrandate tasandamisel on oluline aluspinna ettevalmistamine – kui aluspõrand on ebatasane, nõrk ja puhastamata, ei saa ka probleemivaba tulemust loota. Kauakestva põranda saladus on õiges ettevalmistuses ning toodete kasutus vastavalt tootja juhistele.

1. samm: pindade puhastamine

Põranda valamisel peab aluspind olema tugev ja puhas ning vajadusel tuleb eelnevalt täita kõik praod hermeetikuga, et tasandussegu ei voolaks konstruktsiooni. Enne kruntima asumist peab aluspinnad puhastama tolmust, prügist ja lahtistest osakestest, mis halvendavad naket aluspinna ja tasandussegu vahel.

2. samm: kruntimine

Kruntimine on vajalik, et nake aluspinna ja tasandussegu vahel oleks parim. Kruntimist võib viia läbi rulli,  pintsli või pehme põrandaharjaga. Start Primerit tuleb imavate pindade puhul lahjendada 1:4-le, aga mitteimavate pindade, kipsplaatide ja puitlaastplaatide puhul toimub kruntimine kontsentraadiga. Imavaid pindu võib pärast kruntimist kohe asuda tasandama, mitteimavate pindade puhul tuleb lasta krundil umbes kaks tundi kuivada.

3. samm: segu valik

Segu valik sõltub kihi paksuse vajalikkusest ja ka sellest, milline pinnakate on põrandale planeeritud. Kiilto põrandatasandussegud jagunevad kolmeks: täitemassid, isetasanduvad segud ja kiirsegud. Segu segamisel tuleb jälgida nõutud veekogust ehk vett ei tohi lisada liiga vähe ega ka liiga palju. Liigne veekogus tasandussegus tähendab, et täiteained vajuvad põhja ja erinevad abiained tõusevad pinnale ning toimub kihiline kuivamine. Selle tulemusena muutub põrandasegu nõrgaks ja võib lüüa aluspõranda küljest lahti.

4. samm: valamine

Segu valamist tuleb alustada kaugeima seina juurest, valades segu laia triibuna põrandale. Kiht ühtlustada siluriga, liikudes selg ees, ukse poole. Kihi paksus ei tohi olla liiga õhuke ega liiga paks, täpne vahemik on igal segul kasutusjuhendis ette näidatud. Kõik Kiilto segud sobivad põrandaküttega põrandate ületasandamiseks, kuid ei pruugi olla piisava paksusega põrandaküttekaablite „uputamiseks“. Seega tuleb hoolikalt tutvuda konkreetse segu omadustega: kas antud segu maksimaalne kihipaksus katab küttekaabli piisavalt. Spetsiaalne küttekaabli uputamiseks mõeldud segu on Kestonit Termo, mis on fiiberkiududega tugevdatud valatav põrandatasandussegu elektri- või vesipõrandaküttega põrandate tasandamiseks. Segu sobib nii üldiseks tasandamiseks, parandamiseks kui ka kallete tegemiseks ning on käimiskindel juba 4 tunni pärast. Vastavalt kihi paksusele 3-50 mm saab põrandakatte paigaldada juba  1-5 päeva pärast.

5. samm: abivahendid

Isetasanduvate segude puhul võiks pärast segu valamist kasutada tasandussegu töötlemiseks ogarulli, mis aitab segul paremini tasanduda ja juhib sellest õhu välja. Tasandustööde hõlbustamiseks on erinevaid abitooteid – piirdelindid, kõrgusmärgid, eraldusriba, mis aitavad kaasa kvaliteetse tulemuse saavutamiseks. Vajadusel lihvitakse pind järgneval päeval, kui segu pole veel lõplikult kuivanud ning on kergelt töödeldav. Osadel põrandasegudel on märgistus DF, mis tähendab vähetolmavat. Selline toode sobib kasutamiseks näiteks kohtades, kus elatakse remonditööde ajal sees ning liigne tolm võib kahjustada mööblit, kodutehnikat ja inimeste tervist. M1 märgistusega tooted on madalaima emissiooniklassiga, mis kuivanult ei eralda ruumi lenduvaid aineid nagu formaalaldehüüde ja ammoniaaki või eraldavad neid väga väikeses koguses. Sellised tooted sobivad kasutamiseks objektidel, kus projektis on nõutud M1 klassifikatsiooniga tooted nagu haiglad, koolid ja lasteaiad.

6. samm: kuivamine

Väga oluline on jälgida tasanduskihi kuivamiseaega, mis üldjuhul toimib valemiga 1 cm/ööpäevas. Reaalne kuivamisaeg sõltub ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest, kuid segu kasutusjuhendil antud kuivamisajad tulenevad laboritingimustest, mis tähendab 20-kraadist sooja ja 50% õhuniiskust. Kui ruumide õhutemperatuur on madalam ja õhuniiskus suurem, muutub kuivamisaeg pikemaks, millega tuleks arvestada ka järgmiste etappide juures, nagu põrandakatte paigaldus, hüdroisoleerimine jne. Põrandasegu kuivamist ei tohiks aga kiirendada põrandakütte ja puhurite abil, sest liiga kiire kuivamine võib tekitada põrandas pingeid ja pragusid. Põrandakütte võib sisse lülitada alles 7 päeva möödudes valamisest. Normaalse loomuliku kuivamisaja tagab hea ventilatsioon.
Vahel on vajadus paksemaks põrandakihiks kui toode lubab – sel juhul võib põranda katta seguga maksimaalselt kuni kolm korda, ent ainult siis, kui eelnev kiht on kuivanud. Tähtis on jälgida ka, et kuivsegu seisaks enne kokkusegamist toatemperatuuril, mitte õues, sest liiga külma segu tasandamisomadused on kehvemad.