Kestonit Termo
Põrandaküttesegu 3-50 mm

Kiudtugevdatud põrandatasandussegu elektri- või vesipõrandaküttega põrandate tasandamiseks. Saab kasutada ka universaalse põrandatasandusseguna. u 12 l tasandussegu kotis. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kiudtugevdatud
  • ideaalne põrandaküttega põrandatele ja valatud betoonpõrandatele
  • üldiseks tasandamiseks, parandamiseks, kallete tegemiseks
  • käimiskindel juba 1 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada  1 päeva pärast / 10 mm, 5 päeva pärast / 50 mm
  • kulu 1,7 kg/m²/mm
  • u 12 l tasandussegu kotis

Materjalid

Rakendus

Tsemendibaasil, tugevduskiude ning elastsust ja nakkuvust parandavaid lisandeid sisaldav tasandussegu põrandatele, kuhu paigaldatakse põrandaküte. Sobib kasutamiseks põrandaküttetorude ja elektrikaablitega. Sobib ka nõrkade remonditavate pindade tasandamiseks enne põrandakatte kinnitamist.
Aluspind peab olema puhas ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Põrandakütte paigaldamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et aluspind taluks temperatuurikõikumistest tulenevaid mahumuutusi.
1. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett).
Põrandaküttega põrandatel tuleb aluspind lihvida karedaks ja puhastada hoolikalt enne nakkedispersiooni ja tasandussegu pealekandmist, et tagada piisav nake. Hea nakkumise saab tagada ka nakkekihi tegemisega, näiteks Kiilto Remontplaatimisseguga, kasutades hammastatud segukammi. Ärge kasutage nakkedispersiooni (jälgige õiget veekogust).
2. Mitteimavad aluspõrandad, kus ei ole põrandakütet, tuleb enne tasandamist kruntida Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga.
Väikese pindalaga köetavatel põrandatel (alla 10 m²) tehakse nakkekiht näiteks Kiilto Remontplaatimisseguga, kasutades hammastaud segukammi (jälgige õiget veekogust, mitte kasutada nakkedispersiooni). Suuremates ruumides soovitame eemaldada vana pinnakate ja teha tasandus otse betoonaluspinnale.
3. Tugevad puit- ja puitlaasplaatpinnad, kus pole põrandakütet, tuleb enne tasandamist kruntida Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga.
Puit- ja puitlaastpõrandatel, kuhu tuleb põrandaküte, paigaldatakse kipsplaat, mis töödeldakse lahjendamata Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga ja tasandatakse. Hea nakkumise tasandussegu ja kipsplaadi vahel saab tagada nakkekihi tegemisega, näiteks Kiilto Remontplaatimisseguga (jälgige õiget veekogust, mitte kasutada nakkedispersiooni).
Põrandaküttetorud/-kaablid paigaldatakse vastavalt tootja juhistele kuivanud nakkedispersiooni/nakkekihi peale. Peale seda jätkake pinna tasandamist.

Pakendi suurus EAN kood
Kestonit Termo/exp 20 kg 6411512410203
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,4 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

3–50 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,7 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

u 4 h

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

u 1 mm

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

PINDAMISKUIV

1–5 päeva

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

u 2,9 l vett / 20 kg kott (kallakud)
u 3,2 l vett / 20 kg kott (ületasandamine).

Sideaine tüüp

kiu-polümeeri-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Tööaeg

u 30 min

Viskoossus

115–125 mm, EN 12706

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord. Laotage segu laiali laia teraspahtlilabidaga. Tasandamisel veenduge, et põrandaküttekaablid/-torud/kaablimatt saaksid õigesti tasandussegusse paigaldatud, et tagada ühtlane soojusjaotus ja hea nake tasandussegu ja aluspõranda vahel. Enne uue tasandussegukihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket.
Põrandaküttega põrandate pinna temperatuur ei tohiks ületada 28 °C. Suuremate pindade puhul tuleb luua nihkevuugid (seina ja põranda vahelised vuugid, läbiviigud), pikkades ruumides (külgede suhe üle 2:1) tuleb teha nihkevuugid 5 m vahedega, suured alad jaotada väikesteks osadeks jne.
Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda.
Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.
Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Põrandaküttega põrandale võib kuivas ruumis paigaldada tasandussegu ja plaatide vahele hüdroisolatsioonimastiksi, kus see kompenseerib aluspinna pingeid.
Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).
NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp