Kovete WR
Kõvendi

Kõvendi Kovete WR on lahustivaba isotsüanaatkõvendi, mis on mõeldud Kestokoli kahekomponendilise EPI-liimiga kasutamiseks.

Eriomadused

  • Kontrollige õiget kõvendit liimi andmelehelt

Materjalid

Rakendus

MDI isotsüanaatkõvendit tuleb kasutada koos tootega Kestokol WR05 and WR11.

Pakendi suurus Toote kood
Kovete WR 1,2 kg/ 1 l T3676.001
Kovete WR 165 kg/200 l T3676.200
Sideaine tüüp

MDI

Erikaal

1,24 kg/dm³

Värvid

Pruun

Segamissuhe

Vt WR-liimi tehnilist andmelehte.

Viskoossus

300 mPas (Brookfield, RVT, 25 °C)

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1°C 12 kuud.

Kasutusjuhend

Kõvendi Kovete WR kasutusjuhised leiate liimi Kestokol WR tehniliselt andmelehelt. Kõvendi Kovete WR käsitsemisel kasutage kaitserõivaid, kaitsekindaid ja kaitseprille. Väikeseid kõvendi- ja vaigukoguseid saab kokku segada ja pärast kõvastumist prügilasse toimetada. Suuremad kogused tuleb viia sobivasse ohtlike jäätmete töötlemise rajatisse.

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

Soome Võtmelipp