Teave diisotsüanaatide kasutamiseks vajaliku koolituse kohta

Alates 24. augustist 2023 on diisotsüanaatide tööstuslikud ja professionaalsed kasutajad kohustatud läbima koolituse. Tööandjad peavad tagama, et diisotsüanaatide kasutajad oleksid läbinud vajaliku koolituse.

Euroopa Liit on kemikaaliohutust käsitleva REACH-määrusega kehtestanud piirangud diisotsüanaatide kasutamise kohta. Nende piirangute järgi peavad tööandjad tagama, et diisotsüanaatide kasutajad oleksid läbinud nende ainete turvalist kasutamist käsitleva koolituse. Määrus kehtib professionaalseks ja tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud toodete kohta, mille diisotsüanaatide sisaldus on üle 0,1% massiprotsendi.

Kellele koolitusnõue kehtib?

Koolitusnõue kehtib töötajatele ja FIE-dele, kes käsitsevad diisotsüanaate puhtalt, mõne aine koostises või tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks mõeldud segudes. Nõue kehtib ka isikute kohta, kes teostavad selliste tegevuste üle järelevalvet. 

Kust on võimalik leida rohkem teavet koolitusnõuete ja kursuste kohta?

Veebikoolitusi inglise keeles leiate aadressilt:

Safe Use of Diisocyanates • Training Selection – idloom.events

Kiilto ehituse kategooria toodetega seotud koolitused on järgmised.

 • 048 Liimide ja hermeetikute professionaalne paigaldamine / Väikepakendid keskkonnatemperatuuril
 • 049 Professionaalne paigaldamine / Põrandakatete ja hüdroisolatsioonide paigaldamine

Kiilto tööstuslike liimide kategooria toodetega seotud koolitused on järgmised.

 • 051 Liimide ja hermeetikute professionaalne paigaldamine / Väikepakendid keskkonnatemperatuuril
 • 052 Liimide ja hermeetikute professionaalne paigaldamine toatemperatuuril
 • 053 Liimide ja hermeetikute professionaalne paigaldamine / Protsessi etapid temperatuuril üle 45 °C, pihustamis- või lamineerimiskiirused üle 100 m/min
 • 054 Liimide ja hermeetikute professionaalne paigaldamine / Seadmete hooldus ja remont

Milliste Kiilto toodete kohta koolitusnõue kehtib?

Edaspidi on sellekohane märge nende toodete pakenditel, mille kohta koolitusnõue kehtib, samuti nende toodete veebilehtedel.

Selle uudise avaldamise ajal kehtib koolitusnõue järgmiste toodete kohta Kiilto ehituse kategoorias:

 • Kiilto tõke Block + Kiilto kõvendi Block Hardener
 • Kiilto plaadiliim PL 250 + kõvendi
 • Kiilto parketiliim Slim + kõvendi
 • Kiilto parketiliim Pro Nopea Slim + kõvendi
 • Kiilto polüuretaan Pro D4

Selle uudise avaldamise ajal kehtib koolitusnõue järgmiste toodete kohta Kiilto tööstuslike liimide kategoorias:

 • Akvapur LL2
 • Kestopur PL 100/20
 • Kestopur PL 100/10
 • Kõvendi Kestopur 200/S
 • Kestopur 1 C 30
 • Kestopur 1 C 10
 • Kovete M
 • Kestopur PL 110/8
 • Kestopur 3 W
 • Akvapur SM 1400
 • Kestopur 1030
 • Kestopur 1050
 • Kõvendi Kestopur 20
 • Kestopur KAT
 • Kiiltomelt PU 220
 • Kovete WR
 • Kovete C
 • Kestopur 1 C 5
 • Kestopur G 10
 • Kestopur 1010
 • Kiilto polüuretaan Pro D4
 • Kõvendi D