Kovete M
Kõvendi

Kõvendi M on lahustivaba isotsüanaatkõvendi Kestokoli kahekomponendilistele EPI-liimidele.

Eriomadused

  • Kontrollige õiget kõvendit liimi andmelehelt

Materjalid

Rakendus

Kõvendit M kasutatakse Kestokoli kahekomponendiliste EPI-liimide kõvendina. Kontrollige õiget kõvendit tehniliselt andmelehelt.

Pakendi suurus Toote kood
Kovete M 1,2 kg/ 1 l T2400.001
Sideaine tüüp

MDI

Erikaal

umbes 1,20 kg/dm³

Värvid

Pruun

Segamissuhe

Vaadake liimi tehnilist andmelehte.

Viskoossus

210 mPas (Brookfield, RVT 25°C)

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 12 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Kõvendi M kasutusjuhised leiate Kestokoli WR-liimi tehniliselt andmelehelt. Kõvendi M käsitsemisel kasutage kaitserõivaid, kaitsekindaid ja -prille. Väikeseid kõvendi- ja vaigukoguseid saab kokku segada ja pärast kõvastumist prügilasse toimetada. Suuremad kogused tuleb viia sobivasse ohtlike jäätmete töötlemise punkti.

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

Soome Võtmelipp