Kiilto Slim Parketiliim + kõvendi
Parketiliim + kõvendi

M1-emissiooniklassiga, kahekomponentne, veevaba, kiiresti kivistuv polüuretaanliim kõikide parketitüüpide ning kummikatete liimimiseks. Sobib põrandaküttele ning külmadesse ja niisketesse ruumidesse.

Eriomadused

  • kiiresti kõvenev ja väga tugev liim parketi ja kummikatete kinnituseks
  • sobib kõikide parketitüüpide liimimiseks
  • sobib ka nõudlikesse tingimustesse
  • kulu 1-3 m²/l sõltuvalt kattematerjalist ja aluspinnast
  • ei sisalda vett

Materjalid

Rakendus

Lahustivaba, kahekomponentne, kiirelt kõvenev polüuretaanliim parketi paigaldamiseks. ISO 17178 - tugev. Sobib ka kummiatete kinnitamiseks nii absorbeerivatele kui ka mitteabsorbeerivatele aluspindadele. Sobilik kasutamiseks küttega põrandatel. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Pakendi suurus EAN kood
5 l 6411511044058
Aluspõranda niiskus

betoonist aluspõrand parketile: maks. 3% kaalu järgi või 80% RHbetoonist aluspõrand kummist põrandakattele: maks. 3,5% kaalu järgi või 85% RHpuit: 8‒12 %

Kasutustemperatuur

+15–25°C

Kuivamise kiirus

12 h (+20°C)

Kulu

Parkett plaatidest aluspõrandal: 1–2 m²/l (0,75–1,5 kg/m²)Parkett betoonist aluspõrandal: 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)Kummist põrandakate profileeritud tagaküljega: 1,5 m²/l (1 kg/m²)Kummist põrandakate sileda tagaküljega: 2–3 m²/l (500–750 g/m²)Spordipiirkonna põrandakate asfaltbetoonil: 1,5 m²/l (1 kg/m²)

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 12 kuud

Pakendi suurused

1 kg, 5 kg

Segamissuhe

vaik 5 kg/kõvendi 840 gvaik 1 kg/kõvendi 170 g

Tööaeg

Umbes 50 min. (kandmine aluspinnale)

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Valmissegu kasutusaeg

30‒40 min (+20°C, 50% RH)

Kasutusjuhend

Sobivad aluspinnad on terashõõrutud betoon, vineer, puitlaastplaat, korkplaat ja puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad vähendada nakkuvust. Eemaldage enne liimimist lihvimisega ja tolmuimejaga tsemendipiim. Aluspõranda saab vajaduse korral tasandada parketi aluspinnaks sobiva Kiilto tasandusseguga (tasandusseguga tasandamine ei sobi massiivparketilee mõõtudega üle 22 x 70 x 500 mm.) Betooni ja tasandussegu nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Plaadile liimimisel soovitame kasutada vineerplaati paksusega vähemalt 9 mm või sarnast. Järgige ka parketitootja juhiseid ja kehtivaid riiklikke eeskirju (Soomes SisäRYL 2013, ehitustööde RYL-eeskirju). Kõva liim vähendab mõõtude muutumist niiskuse liikumise tõttu puidus, kuid samal ajal suunab parketi mahumuutuse pinge ülekandumist aluspinnale. Parkettpõrandad: enne kasutamist segage põhjalikult vaik kõvendiga etteantud suhtes. Määrige hammastatud liimilabidaga liim umbes 5 m² pinnale ja paigutage parkett vahetult värskele liimipinnale. Kontrollige, kas katte ja aluspinna vahele on moodustunud ühtlane liimikiht ja et parketiplaatide vahelt ei tule liimi välja. Minimaalne nakkeaeg tavatingimustes on umbes 12 h, kuid me soovitame parketile astuda mitte enne 1–2 päeva. Kõvenemata liimiplekke saab eemaldada ksüleeni või atsetooniga, kuivanud liimi on võimalik eemaldada vaid mehaaniliselt. Kummist põrandakatted: enne kasutamist segage põhjalikult vaik kõvendiga etteantud suhtes. Liimida võib liimi kandmisega ühele poolele. Valige õige hammastusega liimilabidas, nii et põrandakatte ja aluspinna vahe oleks liimiga täidetud, kuid liimi ei tule vahedest välja. Tugevalt profileeritud tagaküljega põrandakatte käsitsemisel kandke liim pinnale hoolikalt. Kasutage sobivat hammastust ja rullige põrandakatet korralikult. Põrandakate peab olema kohale hõõrutud/rullitud enne liimi kõvastumist. Sobivaim rulli kaal on 50–70 kg. Märkus! Mõned kummitüübid sisaldavad komponente, mis võivad aeglustada tugeva liimühenduse moodustumist või selle lõpptugevust. Vajaduse korral viige läbi eelnevad liimimiskatsed.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp