Kiilto Pro VOC Block
Blokaator

Blokaator konstruktsioonist siseõhku sattuvate kahjulike ainete jaoks. Lõhnatu ja lahustivaba tihendusvahend PAH- ja lenduvate orgaaniliste ühendite ning ammoniaagi tõrjeks. Väga tiheda konsistenstiga. Sobib põrandale ja seintele.

Eriomadused

  • blokeerimisaine PAH-i, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagiühendite siseõhku eraldumise takistamiseks
  • sobib kasutamiseks põrandal ja seinal
  • valmis kiht kahe pealekandmiskorraga
  • tuleb katta
  • kahekomponentne, kasutada koos kõvendiga

Lingid

Materjalid

Rakendus

Blokeerimisaine konstruktsioonidest siseõhku sattuvatele kahjulikele ainetele. Sobib PAH- ja VOC-ühendite ning ammoniaagi kapseldamiseks seina- ja põrandapindadel.

Aluspõranda niiskus

< 90% RH (jälgida aluspinna käitlemisjuhiseid)

Erikaal

u. 1,4 kg/l (segu)

KLASSIFIKATSIOONID

Blokaator PAH-i, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagiühendite jaoks (Eurofins Expert Services Oy); M1

Kihi paksus

u. 1, mm, valmis kuivanud kiht

Konsistents

mittevalguv

Kuivamise kiirus

Pindamiskuiv 3-8 h pärast, olenevalt tingimustest.
Lõplik tugevus ca 1 nädala pärast

Kulu

u. 1,4 kg / m2 (segu); kahekordsel katmisel

Ladustamine

Avamata temperatuuril üle 1 °C 12 kuud

Nakketugevus

Nakkub: betoon, põranda tasanduskiht, seina tasanduskiht, tellis, kahite tellis, kipsplaat, roostevaba teras, Kiilto Hydrablock, Kiilto Airblock, Kiilto A 215 ja Kiilto Pro Masa. Tagada aluspinna tugevus ja puhtus.

Pakendi suurused

Kiilto Pro VOC Block 9,5 kg
Kiilto Pro VOC Block Hardener 2,2 kg

Segamissuhe

4;31:1 (põhikomponent : kõvendi),
kaaluosades (põhiosa 1 kg, kõvendi 0,232 kg)

Suhteline õhuniiskus

max 70% RH

Tõmbetugevus

u.25 MPa

Töötingimused

Jälgida aluspinna niiskusele esitatavaid nõudeid

Valmissegu kasutusaeg

20-30 min

Venivus

u.2%

Värvid

valge

[green_content]

n. 22 %

Kasutusjuhend

Põrandapind peab olema tolmuvaba, puhas ja tugev (sile ja puhas betoon või sarnane sile ja piisavalt tugev tasandatud pind). Põranda ja seina vaheline ühenduskoht täidetakse nt Kiilto Masa liimi- ja tihendusmassia. Seinal sobib aluspinnaks sile ja puhas betoon või piisavalt tugev tasandatud pind.
Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema < 90%. Väga poorsetel aluspindadel võib kasutada kruntimiseks Kiilto Pro VOC Block 0,3 kg/m². Kruntida võib näiteks teraslabidaga. Nii tuleb kokku 3 pealekandmise korda. Kvaliteetsel aluspinnal eradi kruntima ei pea. Kui aluspinna suhteline õhuniiskus on > 90% RH, kasutatakse kruntimiseks Kiilto Hydrablocki. Kulu 0,3 kg/m². Krundil lastakse kuivada 10–24 tundi, seejärel paigaldatakse krunditud aluspinnale esimene kiht Kiilto Pro VOC Blocki.
SEGAMINE:
Sega kõvendit tihendusainega õiges segamissuhtes ettevaatlikult mööda servi ja põhja. Täis anumad on õiges segamissuhtes. Kokku segamata mass ei kõvene. Hoides visplit kogu aeg segu pinna all, välditakse liigseid õhumulle segus. Tööaeg segatud tootega on 20-30 min.

PEALEKANDMINE:
Kiilto Pro VOC Blocki kantakse peale kaks korda. Põrandal võib kasutada rulli või hammastatud liimilabidat.
Rulliga pealekandmisel tuleks kile tugevust jälgida näiteks märja kihi mõõtekammiga või toote kulu jälgides. Teine kiht paigaldatakse kuivanud kihi peale (kuivamisaeg 3–8 h) samal viisil. Kogukulu 1,4 kg/m2.
Hammastatud liimikammiga kantud kiht rullitakse üleni mikrofiiberrullikuga (nt CEL Microstar), et tasandada hambaid ja eemaldada õhumullid. Liimikammi tüübi soovitus: B2. Hammastatud labidaga saab piisava kulu ühe kihi jaoks (0,7 kg/m2).
Kiilto Pro VOC Block paigaldatakse seinapindadele vähemalt kahes kihis, paigalduseks saab kasutada rulli. Rullimiseks on soovitatav kasutada mikrokiudrulli (nt CEL Microstar).
Ruumi suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 70% suhtelist õhuniiskust ja temperatuur peab olema vahemikus 15–30 kraadi.

PINDAMINE:
Kiilto Pro VOC Block tuleb pinnakattega katta. Selleks sobib tasandamine, plaatimine või ujuvana paigaldatav pinnakate. Pindamine toimub 3–8 h möödudes aine paigaldusest. Tasandamisel või plaatimisel krunditakse aluspind vedeldamata Kiilto Pro Fix Primeriga ja lastakse krundil sõltuvalt töötingimustest kuivada ca 2 tundi täieliku kuivamiseni. Tasandamisel on minimaalne kihipaksus 5 mm. Ujuv laudparketi või laminaadi võib paigaldada otse Kiilto VOC Blocki peale eeldusel, et aluspind on piisavalt tasane.
Kuivamiskiirust mõjutab materjali ja töökeskkonna temperatuur ja niiskus.
Tööriistade pesememiseks sobivad atsetoon või Kestopur Cleaner 303.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teave põhineb laboratoorsetel testidel ja praktilisel kogemusel. Tehnilised tingimused on määratud standardtingimustes. Kui töötingimused neist erinevad, mõjutab see lõpptulemust ja toote funktsionaalsust. Lõpptulemust mõjutab oluliselt ka töömeetod. Kiilto Oy vastutab, et toote kvaliteet vastaks meie kvaliteedisüsteemile. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Kasutaja tagab, et toodet kasutatakse vastavalt ette antud kasutusotsarbele.

Keskkond ja ohutus

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega, kasutada kaitsekindaid. Lugege toote ohutuskaarti. Lisateavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate meie veebisaidilt.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT n. 22 %