Kiilto Pro VOC Block Hardener

Lahustivaba isotsüanaadi baasil kõvendi Kiilto Pro VOC blokaatorainele

Eriomadused

  • Kasutada koos Kiilto Pro VOC Block blokaatorainega

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pro VOC Block Hardener on kasutusel kahekomponendilise Kiilto Pro VOC Block Barrier blokaatoraine kõvendina.

Erikaal

u. 1,20 kg / l

Ladustamine

Suletud nõus (+10 - +25 )°C 12 kuud.

Pakendi suurused

Kiilto Pro VOC Block 9,5 kg
Kiilto Pro VOC Block Hardener 2,2 kg

Segamissuhe

Kiilto Pro VOC Block 100 kaaluosa
Kiilto Pro VOC Block kõvendi 23 kaaluosa

Sideaine tüüp

Isotsüanaat

Viskoossus

u. 200 mPas

Värvid

Pruun

Kasutusjuhend

Tutvuge Kiilto Pro VOC Block Barrier toote kasutusjuhendiga.

Sega Kiilto Pro VOC Block Hardener põhjalikult Kiilto Pro VOC Block Sealant'iga. Järgige täpselt ette antud segamissuhet. Liiga väike või liiga suur kogus kõvendit põhjustab mittetäieliku kõvenemise ja enamasti liiga pehme tulemuse. Vältida kokkupuudet niiskusega. See võib põhjustada gaasi moodustumist ja viskoossuse suurenemist. Tagada hea ventilatsioon ja kanda sobivat kaitseriietust.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teave põhineb laboratoorsetel testidel ja praktilisel kogemusel. Tehnilised tingimused on määratud standardtingimustes. Kui töötingimused neist erinevad, mõjutab see lõpptulemust ja toote funktsionaalsust. Lõpptulemust mõjutab oluliselt ka töömeetod. Kiilto Oy vastutab, et toote kvaliteet vastaks meie kvaliteedisüsteemile. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Kasutaja tagab, et toodet kasutatakse vastavalt ette antud kasutusotsarbele.

Keskkond ja ohutus

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega, kasutada kaitsekindaid. Lugege toote ohutuskaarti. Lisateavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate meie veebisaidilt.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp