Kiilto PL 250
Plaadiliim + kõvendi

Valge lahustivaba, kahekomponentne polüuretaanliim keraamiliste põranda- ja seinaplaatide liimimiseks. Sobib ka klaasmosaiigi liimimiseks. Ka välistingimustesse. Tuleohutusklass vastab FTPC-le, MED-sertifikaat (Roolirattamärk).

Eriomadused

  • kahekomponentne polüuretaani baasil plaadiliim
  • sise- ja välistingimustesse
  • keraamiliste plaatide, klaasmosaiigi, marmori ja kivi liimimiseks
  • sobib ka metallpindadele plaatimiseks
  • tuleohutusklass vastab FTCPle klassifikatsioonile
  • MED-sertifikaat, nn Roolirattamärk

Materjalid

Rakendus

Kiilto PL 250 liim on kahekomponentne, lahustivaba, M1-emissiooniklassi ja tuleklindlusklassiga sertifitseeritud polüuretaanliim, mis annab tugeva, kuid elastse liimiliite. Pastataolise konsistentsi tõttu sobib hästi liimimiseks seina- ja laepindadele. Kasutatakse koos Kiilto PL 250 kõvendiga. Toode sobib muuhulgas metalli, PVC ja betooni liimimiseks ning keraamiliste ja klaasmosaiikplaatide liimimiseks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitele. Tõmbetugevus pärast veesurveteste vastab standarditele EN 12003 ja EN 1348. Liimil on tuleohutusklassifikatsioon vastavalt normatiivile IMO FTPC Resolution MSC.61 (67) Part 2 and Part 5 ja sellel on MED-sertifikaat (Wheelmark).

Pakendi suurus EAN kood
4,2 kg/5 l + 0,7 kg 6411511660050
Erikaal

umbes 1,5 kg/dm³ (vaiku 1,6 kg/dm³ ja kõvendajat 1,2 kg/dm³)

Konsistents

mittevoolav pasta

Kuivamise kiirus

Keramilisi plaate võib vuukida 8–9 h pärast (20 °C). Lõpptugevus saabub nädalaga.

Kulu

600–1500 g/m² sõltuvalt materjalist ja aluspinnast

Külmakindlus

Kuivamata toote komponendid peavad olema külmumise eest kaitstud. Kõvenenud toode on külmakindel.

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. +20°C kuni 12 kuud.

Pakendi suurused

5 l/4,2 kg + 0,75 l/0,7 kg

Segamissuhe

6 kaaluosa Kiilto PL 250 liimiosa + 1 kaaluosa Kiilto PL 250 kõvendit

Segu värv

valge

Tarbimine

600–1500 g/m² sõltuvalt materjalist ja aluspinnast

Tõmbetugevus

5 N/mm²

Tööaeg

Umbes 90 min pärast segamist (alusele kandmist).

Valmissegu kasutusaeg

umbes 60 min (20°C, 50% RH)

Venivus

30%

Kasutusjuhend

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eemaldage oksiidid, määrdeaineid ja muu mustus lahustiga Kiilto Maalarinpesu või lihvimise teel. Kui kannate Kiilto PL 250 plaadiliimi betoonile, võib pinna suhteline niiskus olla maksimaalselt 90%. Segage Kiilto PL 250 liimiosa läbi ja lisage ettevaatlikult kõvendi. Seejärel segage põhjalikult. Kandke segu liimilabidaga või muu sobiva töövahendiga ühele või mõlemale liimitavale pinnale. Eemaldage värsked liimiplekid kuiva lapiga ning puhastage pind atsetooni või ksüleeniga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Liimi on soovitatav kasutada toatemperatuuril. Siiski saab liimi kasutada ka madalamal temperatuuril (isegi +5°C kuni +10°C), kuid sellistes tingimustes on kõvenemisaeg palju pikem ja liimi pinnale kandmine on raskem.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.