Kestopur PL 110/8
1-komponentne PU liim

Kestopur PL 110/8 on ühekomponentne polüuretaanliim metall- ja isolatsioonimaterjalide liimimiseks kihtpaneelkonstruktsioonides laevanduses.

Eriomadused

  • Lahustivaba
  • Sobib automatiseeritud pealekandmiseks

Materjalid

Rakendus

Kestopur PL 110/8 on väga kiire, nõrga viskoossusega ühekomponentne niiskuskõvastuv polüuretaanliim. Tekitab tugeva vahu. Sobib näiteks puidu, metalli, isolatsioonimaterjalide ja klaaskiudlaminaadi liimimiseks. Enne täielikku pealekandmist tuleb teha eelnevad nakketestid. Tänu madalale viskoossusele sobib Kestopur PL 110/8 ideaalselt automatiseeritud pealekandmiseks. Pange tähele, et kõvastumisreaktsiooni käigus tekib väike kogus gaasi, mistõttu veenduge, et üks liimitavatest pindadest oleks läbilaskev. Ei sisalda lahusteid.

Pakendi suurus Toote kood
Kestopur PL 110/8 220 kg/200 l T2423.200
Sideaine tüüp

Polüuretaan

Erikaal

u 1,4 kg/dm³

Värvid

beež

Viskoossus

u 10 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Avatud aeg

max 9 min (20 °C, veepiserdusega)

Tarbimine

150–300 g/m², olenevalt materjalidest

Pressimisaeg

u 4–5 min (65 °C, veepiserdusega)

Ladustamine

Säilivusaeg avamata pakendis temperatuuril +20 °C on 6 kuud ja +30 °C juures max. 3 kuud.

Kasutusjuhend

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eemaldage oksiidid, rasv jms mustus Kiilto Cleaner 303 abil või/ja lihvides. Korralikult puhastatud pinda võib nakkumise parandamiseks lihvida. Enne liimi pealekandmist tuleb kogu lihvimistolm eemaldada. Kandke liim ühtlase kihina ühele pinnale. Vee pritsimine (5–10 g/m2) liimikihile lühendab kokkusurumiseks vajalikku aega. Eemaldage värsked liimiplekid kuiva lapiga ning puhastage pind atsetooni või ksüleeniga. Kõvastunud liimi saab eemaldada vaid mehaaniliselt. Liimi on soovitatav kasutada toatemperatuuril. Liimida võib aga ka madalamatel temperatuuridel (isegi +5 kuni –10 °C), kuid siis on kõvastumisaeg tunduvalt pikem.

Lisainformatsioon

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratud tavatingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemust mõjutavad tugevalt ka töövõtted. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.