Rakendus

Kestopur PL 100/20 on kiirkuivav, nõuetele vastava tulekindlusklassiga ühekomponentne polüuretaanliim. Tahkumisel tekib veidi vahtu. Kestopur PL liimid on klassifitseeritud vastavalt IMO FTPC (IMO otsus MSC.61(67), 5. osa) ja neile on väljastatud MED-sertifikaat (rooliratta märk). Kestopur PL 100/20 kasutatakse puidu, terase, alumiiniumi, erinevate isolatsioonimaterjalide ja plasti liimimiseks. Säilitab elastsuse ka madalatel temperatuuridel.

Pakendi suurus Toote kood
Kestopur PL 100/20 15 kg/ 10 l T1158.010
Erikaal

u 1,50 kg/dm³

Värvid

kerge

Vöö nihketugevus

- SS–SS 5 N/mm² - epoksiidiga kaetud terasplekk 12 N/mm²- harilik pöök / harilik pöök 8,8 N/mm²- EN 204 - D4 niiskuskindlustase 5,0-6,0 N/mm

Viskoossus

9000 mPas (Brookfield, RVT 20°C);

Avatud aeg

max 30 min.

Tarbimine

200–400 g/m² , olenevalt materjalidest

Pressimisaeg

6 h / 20°C (pihususvesi 20–30 g/m²)

Pakendi suurused

10 l, 200 l, 1000 l

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10-°C kuni +20°C kuni 6 kuud. NB! Suvekuudel, kui ilm on soojem ja õhuniiskus kõrgem, võib säilivusaeg olla tunduvalt lühem, isegi vaid 3 kuud. Maksimaalne ladustamistermeratuur +30°C.

Kasutusjuhend

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eemaldage oksiidid, määrdeaineid ja muu mustus lahustiga või lihvimise teel, olenevalt olukorrast. Kandke liim ühtlase kihina ühele pinnale. Õhukese veekihi pealepritsimine liimikihile lühendab kokkusurumiseks vajalikku aega. Eemaldage värsked liimiplekid kuiva lapiga ning puhastage pind atsetooni või ksüleeniga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Liimi on soovitatav kasutada toatemperatuuril. Siiski saab liimi kasutada ka madalamal temperatuuril (isegi +5°C kuni +10°C), kuid sellistes tingimustes on kõvenemisaeg palju pikem.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus oleneb otseselt töömeetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust katseliselt kontrollima planeeritud rakendusel.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.