Kestokol WR 125
2-komponentne epi-liim

Kestokol WR 125 on kahekomponentne emulsioon-polümeer-isotsüanaat-liim spetsiifiliste liimpuidu rakenduste jaoks.

Eriomadused

  • Lühike surveaeg
  • Pikk seismisaeg
  • Kaitsmata välitingimustes kasutamine

Lingid

Materjalid

Rakendus

Kestokol WR 125 + Hardener M on emulsioon-polümeer-isotsüanaat-liim, millel on suurepärane vastupidavus kliimastressorite suhtes. Täidab standardi EN 204/D4 veekindluse vastupidavusklassi 4:2005 ja kihistumise standardi EN 302:2 nõudeid.

Toodet Kestokol WR 125 + Hardener M võib kasutada objektidel, mis puutuvad tugevalt kokku muutuvate ilmastikutingimustega, näiteks aiamööblil, paatide liimimiseks (mitte veetasemest madalamate osade jaoks!) ja spetsiaalsete liimpuidu rakenduste jaoks.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol WR 125 8 kg T3827.010
Erikaal

1.11 kg/dm

pH

6.5 - 8.0

Segamissuhe

100 : 15

Viskoossus

5000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Segu viskoossus

8000 mPas (Brookfield RVT +20 °C) kohe pärast kõvendi lisamist

Segu värv

Helebeež

Valmissegu kasutusaeg

Segu seismisaeg on kõige rohkem 50 min (+20 °C), (spetsiaalsetes liimpuidu rakendustes 35 min)

Avatud aeg

10 - 20 min (consumption 150 - 220 g/m²) See instruction for use.

Tarbimine

140 - 240 g/m²

Pressimisaeg

minimun 20 min

Kompressioonirõhk

0,5 - 1,0 N/mm2

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+5 °C

Puidu niiskusesisaldus

6 - 15 %

Temperatuuritaluvus

EN 14257 (Watt 91): 10,3 N/mm

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril üle +1 °C, 6 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Lisage 100 kaaluosale Kestokol WR 125 liimile 15 kaaluosa kõvendit Hardener M ja segage hästi. Kui segu seismisaeg ületatakse, hakkab segu vahutama. Seismisaja vältel saab vanemale segule lisada uut segu.

Kontrollige, et liimitavad pinnad sobiksid hästi kokku. Kandke liim ühtlase kihina ühele liimitavatest pindadest. Pange pinnad kokku ja pressige, üritades avaldada võrdset survet kogu ühenduspinna ulatuses. Liimitavad pinnad võib kokku pressida külm-, termo- või kõrgsageduspressiga. Kuumad ja kõrgsageduspressid lühendavad vajalikku surveaega. Vajaliku surveaja kindlakstegemiseks ja liimühenduse piisava tugevuse tagamiseks tuleb enne täiemahulist tootmist viia läbi asjakohased katsed.

Vajaliku sidetugevuse saavutamiseks võib osi olla enne edasist töötlemist vaja mõnda aega ladustada. Ühendus saavutab lõpliku tugevuse ja veekindluse 7 päeva jooksul.

Tehnilised andmed üldiste ja spetsiifiliste liimpuidu rakenduste jaoks

 

  Üldine kasutus

Spetsiaalsed

liimpuidu rakendused 

 Kulu

140–160 g/m² 

200–240 g/m²

 Tööaeg10–15 min15–20 min
 Seismisaeg50 min35 min 
 Surveaeg (minimaalne)20 min 30 min 

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.