Kestokol WR 11
2-komponentne epi-liim

Kestokol WR 11 on kahekomponendiline emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis sobib liimpuidu tootmiseks standardi JAS 111 C-klassi tingimuste kohaselt (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2007).

Eriomadused

  • Kaitsmata kasutamine välistingimustes
  • Suurepärane vastupidavusilmastikutingimustele

Lingid

Materjalid

Rakendus

Kestokol WR 11 + kõvendi WR on kahekomponendiline emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis peab suurepäraselt kliimamõjutustele vastu. See täidab keeva vee toimele vastupidavuse nõudeid vastavalt standardile JIS K 6806-1985 (1995) ja vastupidavusklassile EN 204/D4. Kestokol WR 11 + kõvendit WR saab kasutada esemetes, mis on pidevalt muutuvate ilmastikutingimuste meelevallas ning ka spetsiifilistes liimpuidurakendustes.

Pakendi suurus Toote kood
*Kestokol WR 11 IBC cont T3283.994
Erikaal

1,15 kg/dm

pH

6,5 - 8,0

Värvid

Helebeež

Segamissuhe

100 : 15

Viskoossus

3500 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Segu viskoossus

5000 mPas (Brookfield RVT +20 °C) kohe pärast kõvendi lisamist

Segu värv

helebeež

Valmissegu kasutusaeg

Segu säilivusaeg mahutis on max 20 min (+20 °C)

Avatud aeg

7 - 12 min (tootekulu 200 g/m²)

Tarbimine

160 - 200 g/m²

Pressimisaeg

minimaalselt 20 min

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+5 °C

Puidu niiskusesisaldus

6 - 15%

Temperatuuritaluvus

EN 14257 (Watt 91): 12,0 N/mm

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 6 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Lisage 15 kaaluosa kõvendit WR 100 liimi Kestokol WR 11 kaaluosasse ja segage korralikult läbi. Kui segu mahutis säilimise aeg möödub, hakkab see vahutama. Mahutis säilitamise aja jooksul saab vanale segule lisada uuemat segu. Veenduge, et liitmik istub hästi oma kohal. Kandke ühtlane liimikiht ühele küljele. Pange osad kokku ja pressige neid üksteise vastu, pidades silmas, et kokkupressimine toimuks ühtlaselt piki liitmikku. Liitmikke saab kokku pressida külm-, kuum- või kõrgsageduspressis. Vajaliku pressimisaja tuvastamiseks ja liimühenduse tugevuse tagamiseks tuleb enne täiemahulise tootmisega alustamist läbi viia asjakohased testid. Enne edasist masintöötlust tuleb osi teatud aja jooksul ladustada, saavutamaks vajalikku liimühenduse tugevust. Liitmiku lõplik tugevus ja veekindlus saavutatakse 7 päeva jooksul.

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com