Kestokol WR 05
2-komponentne epi-liim

Kestokol WR 05 on kahekomponendiline emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis sobib kasutamiseks liimpuidu tootmisel standardi JAS 111 (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2011) tingimuste klassi C kohaselt.

Eriomadused

  • Kaitsmata kasutamine välistingimustes
  • Suurepärane vastupidavus ilmastikutingimustele

Lingid

Materjalid

Rakendus

Kestokol WR 05 + Hardener WR on emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis peab suurepäraselt vastu kliimamõjutustele. See täidab keeva vee toimele vastupidavuse nõudeid vastavalt standardile JIS K 6806-1985 (1995) ja vastupidavusklassile EN 204/D4. Liimil on samuti standardi JAS 111 kohane heakskiit kasutamiseks liimpuidu tootmisel (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2011). Kestokol WR 05 + kõvendit WR võib kasutada objektides, mis on pidevalt kokkupuutes muutuvate ilmastikutingimustega, nt aiamööbel, paadi liimühendused (mitte veealustel osadel!) ja spetsiifilised liimpuidurakendused.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol WR 05 8 kg T3675.010
Kestokol WR 05 IBC cont T3675.994
Erikaal

1,15 kg/dm

pH

6,5 - 8,0

Segamissuhe

100 : 15

Viskoossus

9000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Segu viskoossus

13500 mPas (Brookfield RVT +20 °C) kohe pärast kõvendi lisamist

Segu värv

helebeež

Valmissegu kasutusaeg

Segu säilivusaeg mahutis on max 20 min (+20 °C).

Avatud aeg

5 - 12 min (tootekulu 150 - 220 g/m²)

Tarbimine

140 - 240 g/m²

Pressimisaeg

minimaalselt 20 min

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+5 °C

Puidu niiskusesisaldus

6 - 15%

Temperatuuritaluvus

EN 14257 (Watt 91): 12,5 N/mm

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 6 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Lisage 15 kaaluosa kõvendit WR 100 Kestokol WR 05 liimi kaaluosasse ja segage see korralikult läbi. Kui segu mahutis säilimise aeg möödub, hakkab see vahutama. Mahutis säilitamise aja jooksul saab vanale segule lisada uuemat segu. Veenduge, et liitmik istub hästi oma kohal. Kandke ühtlane liimikiht ühele küljele. Pange osad kokku ja pressige neid üksteise vastu, pidades silmas, et kokkupressimine toimuks ühtlaselt piki liitmikku. Liitmikke saab kokku pressida külm-, kuum- või kõrgsageduspressis. Vajaliku pressimisaja tuvastamiseks ja liimühenduse tugevuse tagamiseks tuleb enne täiemahulise tootmisega alustamist läbi viia asjakohased testid. Enne edasist masintöötlust tuleb osi teatud aja jooksul ladustada, saavutamaks vajalikku liimühenduse tugevust. Liitmiku lõplik tugevus ja veekindlus saavutatakse 7 päeva jooksul.Tehnilised andmed üldiste ja spetsiifiliste liimpuidurakenduste kohta:

 

  Üldine kasutusviis Spetsiifiline kasutusviis liimpuidu tootmisel
 Tootekulu

 140 - 160 g/m²

 200 - 240 g/m²

 Nakkuvusaeg 5 - 7 min 7 - 12 min
 Pressimisaeg (minimaalne) 20 min30 min 

 

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com