Paberi- ja papitööstus

Kuna paberi- ja kartongitootmise pidevad protsessid on suure tootmismahuga, võivad protsessikatkestused olla väga kulukad.