Elementmajaelementide tootmine

Elementmajade elementide valmistamisel peab liim vastama tootmisprotsessi nõuetele: tootmisliin on pikk ja kiiruse muutmine nõuab ka liimilt teatud omadusi. Leiame lahendused tehnilistele ja tootmisega seotud proovikividele.