Kui valite pumbaga tasandamise

Õige põrandalahenduse valimiseks tuleb paljude teguritega arvestada juba varajases planeerimisfaasis.

Määrava tähtsusega on planeerimisetapp

Eeltööd kulutõhusa ja jätkusuutliku lahenduse jaoks tehakse ära juba planeerimisetapis. Õige põrandalahenduse ja pumbatava põrandatasandussegu valimiseks tuleb arvestada paljude üksikasjadega. Mida parem ettekujutus on meil kohaspetsiifilistest nõuetest, seda paremaid tulemusi saavutame.

Õige toote valimine

Konkreetse pumbatava põrandatasandussegu valimisel tuleb arvestada mitmete teguritega. Nende hulka kuuluvad allpool loetletud faktorid:

Kavandatud tegevused

  • Mille jaoks kõnealuseid ruume kasutatakse? Optimaalne toode peegeldab ruumide kavandatud kasutust, olgu siis tegu nende kasutamisega eluruumide, ühiskondlike ruumide või tööstuspindadena.

Koormused ja pinged

  • Millistele koormustele ja pingetele peab põrand vastu pidama? Seda mõjutavad näiteks rasketehnika või seadmete kasutamine antud ruumides. Ümbritsevate keskkonnatingimuste osas tuleb kaaluda ka külmumisvõimalust.

Katmine

  • Millist kattekihti värskelt tasandatud põranda katmiseks kasutatakse? Millised on tugevusnõuded? Erinevate põrandakattevalikute hulgas on vinüülpõrandakate ja epoksü-põrandakate. Kui põrand jäetakse katmata, mõjutab seegi protsessi.

Aluspõrand

  • Milline on olemasoleva aluspõranda struktuur ja mis on eesmärk? Võimalused on näiteks õõnespaneelid köetava ujuvpõrandaga või kohapeal valatav konstruktsioon, mis seejärel tasandatakse.

Kuivamisaeg

  • Milline on ajagraafik? Põranda tasandamine on vaid üks paljudest ehituse käigus toimuvatest etappidest. Projekti ajagraafiku koostamisel tuleb arvestada ka järgnevate etappidega.

Eksperditugi on käeulatuses

Aitame määratleda optimaalse lahenduse põrandatasanduseks kohe projekti alguses. Meie kogemus põrandatasandussegude ja erinevate objektidega on teie käsutuses.