Näidiskontsruktsioonid ja toote valimine

Miks tasandamine on vajalik

Betooni peegelsiledaks lihvimine, selleks et pind jääks võimalikult sile ega vajaks tasandusseguga ületasandamist, sulgeb betooni poorid ning betoon oma tavapärase kuivamise asemel kuivab kauem ning pindamistöödega alustatakse liiga vara. Samuti ei pruugi antud meetod tagada piisavalt tasast pinda, et sellisele aluspinnale ilma ületasandamiseta liimida PVC, LVT- ja linoleum põrandakatteid.

Mis on tagajärjed

  • võimalikud niiskusprobleemid
  • siseõhu halb kvaliteet
  • lõhnaprobleemid
  • ruumi ebakvaliteetsest siseõhust tingitud terviseprobleemid
  • läbi põrandakatte kumavad aluspinna ebatasasused

Mis on lahendus

On tõestatud, et juba 5 mm tasandussegukiht betoonil võimaldab vältida taolist probleemi, kuna vähese leelisesisaldusega (pH < 11, betoonis pH 12–13,5) 5 mm paksune põrandatasandussegukiht toimib pinnakattematerjali ja betooni vahel justkui puhvrina allpool olevast betoonist tingitud leelisekoormuse vastu. Poorid jäävad avatuks ja betoon saab normaalselt kuivada.

Tasandussegukihi kaitsva mõju seisukohast peetakse betooni niiskuse piirväärtuseks 90% RH. Sellest allpool liigub niiskus auru kujul. Mida niiskem on aluspind, seda aeglasemalt veepõhine liim kuivab. Liimitavate plastpinnakattematerjalide korral ei tohi aluspinna niiskus olla üle 85% RH.

Aluspinna pinnaniiskuse hetkeline tõus pinnakatte paigaldamise käigus ei tekita siseõhuprobleeme. Juuresoleval graafikul on võrreldud 50 mm paksuses pindmises betoonplaadis (85% RH) sisalduva vee kogust vaibaliimist tuleva vee kogusega. Kalkulatsioon on ligikaudne. Pindmises betoonplaadis sisalduv niiskus ja liimiga kaasnev veekogus varieeruvad toodete vahel.

Halba ruumi siseõhku ja sellest tingitud haigusnähtudel on kahtlustatud ka seost liimides sisalduva 2-etüülheksanolil, plastifikaatoritel ja ka kõrge emissiooniklassiga toodetel. Kõikidel Kiilto betoonpõradate tasandamiseks ja pinnakatte liimimiseks soovitatud toodetel puudub 2-etüülheksanool, plastifikaatorid ning omavad rangeimat emissiooniklassi.

  NÄIDISHIND
HIND AL m²ASUKOHTKIHIPAKSUS/mmMIN MAHT/m²
 15,7Harjumaa10300

Hinnale lisandub KM. Hind ei sisalda põrandakattematerjali ja põrandaliistude paigaldust.                                                                                      

Iga objekti täpne ja lõplik hind sõltub selle asukohast (km), valatava pinna suurusest (m²), valukihi paksusest (mm), toote erikaalust (kg), miinimum nõuetest materjalile, objekti ettevalmistustöödest, põrandakattematerjalist, põrandaliistudest ja muudest ettenägematutest asjaoludest.

Näidiskontsruktsioonid ja toote valimine

Õige põrandalahenduse ja pumbatava põrandatasandussegu valimiseks tuleb arvestada paljude üksikasjadega – mille jaoks tulevasi ruume kasutatakse, millisele koormusele peab põrand vastu pidama, milline tuleb pinnakate jne.


Aivo Jõemets
Põrandate tasandused
aivo.joemets@kiilto.com
+372 50 76 193; +372 670 0101