Kiilto Start Primer

Tagab hea nakke tasandussegu ja aluspõranda vahel. Veebaasil.

Erifunktsioonid

  • seob tolmu
  • annab seina-ja põrandatasandussegule pikema töötlemisaja
  • takistab segu liiga kiiret kuivamist, vähendades seega pragude teket ja andes segule suurema lõpptugevuse
  • väga ökonoomne
  • veebaasil

Kasutusala

Veepõhine kruntimisvahend, sobib sisetingimustes nii poorsete kui ka mitteimavate pindade kruntimiseks enne tasandamist. Mitteimavate aluspindade puhul soovitame enne tasandamist kasutada Kiilto Fix Primer nakkedispersiooni.

Kiilto Start Primer sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:

- betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud (lahjendamine: 1 osa nakkedispersiooni /4 osa vett)
- põrandad, kus leidub vana liimi jääke, nagu kunstvaik- ja bituumenliim (kontsentraat)
- aluspinnad, mis ei talu niiskust, näit. kips- või puitpinnad (kontsentraat)
- plaatpinnad, näit. puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat)
- mitteimavad pinnad, näit. värv ja keraamiline plaat (kontsentraat)

Nakkedispersioonil on hea niiskuskindlus ja see tagab hea nakke tasandussegu ja aluspõranda vahel. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta nakkedispersiooni toimet. Ei sobi kasutamiseks tasandussegu lisandina.

Kulu

Lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m².
Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m²

Pakendi suurus
EAN-kood
1 l 6411513702017
3 l 6411513702031
10 l 6411513702109
Pakendi suurus 1 l
EAN-kood 6411513702017
 
Pakendi suurus 3 l
EAN-kood 6411513702031
 
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411513702109
 
Värvid

Roosa

Erikaal

1

Ladustamine

Avamata mahutis kuivas ruumis 1 aasta.

Kulu

Lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m².
Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m²

Pakendi suurused

1 l, 3 l ja 10 l plastmahutid

Külmakindlus

Jäätub

Aluspõranda niiskus

- Betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

M1

Kasutusjuhis

Eemaldage tsemendiliim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel lihvige või freesige pinda mehaaniliselt. Kandke nakkedispersioon pinnale õhukese ja ühtlase kihina, näiteks viltlabida või harjaga. Vältida nakkedispersiooni loikude teket. Betooni ja tasandussegusid võib tasandada kohe pärast nakkedispersiooni pealekandmist. Laske ehitusplaatidel, mitteimavatel pindadel ja vana liimi jääkidega pindadel kuivada u 2 tundi enne tasandamist. Keskkonna tingimused, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna tekstuur ja niiskus mõjutavad olulisel määral kuivamisprotsessi. Seetõttu käsitlege neid juhiseid orienteeruvatena. Tasandada tuleb 24 tunni jooksul pärast nakkedispersiooni pealekandmist.

NB! Aluspinna külge liimitavad parketid ja põrandaküttega pinnad: põrandalt tuleb täielikult maha lihvida/freesida tsemendiliim ning muud nakkumist raskendavad ained, näiteks vanad liimijäägid. Krunditakse vaid tasandatavad või silutavad piirkonnad (lipp-parketi aluspinda ei tohi kruntida ega tasandada). Ehitusplaadist aluspinna puhul liimitakse parkett otse plaadile (ei krundita, ei tasandata).

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassIMOLEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp