Kiilto SR DF niiskete ruumide kiirtasandussegu 2-10 (40) mm

Tolmamist vähendav, kiiresti kõvenev pahtel seinte ja lagede tasandamiseks. Sobib eriti hästi betoon- ja plokkidest laotud seinte tugevdamiseks enne hüdroisolatsiooni paigaldamist ja plaatimist. Tsemendi baasil.

Erifunktsioonid

  • kiire, vähetolmav, heade täiteomadustega
  • üldised ja lõpptasandused
  • kulu 1,5 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 5 mm/4 h, 20 mm/24 h, 40 mm/3 p
  • sisetingimustesse

Kasutusala

Kiilto SR DF sobib siseseinte ja lagede tasandamiseks. Samuti saab pinna pahteldada üle muude Kiilto seinapahtlitega olenevalt rakendusest. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (nt basseinid).

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,5 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512285207
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512285207
 
Värvid

hall

Ladustamine

Avamata pakendis ja kuivades tingimustes 6 kuud

Pindamiskuiv

Kogu pinna tasandamisel u 4 h, osalisel tasandamisel 24 tunniga 20 mm ja 3 päevaga kuni 40 mm.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,5 kg

Kihi paksus

tasandamine 2–10 mm, osaline tasandamine 2-40 mm

Kompressioonirõhk

klass CSIV (EN 998-1)

Segamissuhe

5,2-5,8 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

20–30 minutit (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

u 0,5 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Nõrgad ja lahtised osakesed tuleb eemaldada käsitsi. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada.

Puistake SR DF pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 2–3 minutit ja segage uuesti. Pahtel kantakse pinnale terasest pahtlilabidaga käsitsi. Pinna järeltöötlemiseks võib seda veega pihustamise teel niisutada.

Pahteldamisel peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Kõvenemis- ja kuivamisaega mõjutavad oluliselt valitsevad tingimused, näiteks ruumi, pahtli ja vee temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus ning suhteline õhuniiskus. Seetõttu saab meie soovitusi võtta ainult üldiste juhtnööridena.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga; kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp