Kiilto Solid Parketiliim

PVAc-põhine kõrge kuivainesisaldusega liim. Sobib mosaiik- ja väikeparketi ning heliisolatsioonkorgi paigaldamiseks. Sõltuvalt parketitüübist on sobivad aluspõrandad piisavalt tugevast betoonist, põranda tasandussegust või vineerist.

Erifunktsioonid

  • mosaiikparketi ja heliisolatsioonkorgi paigaldamiseks
  • kõrge kuivainesisaldusega

Kasutusala

Mosaiikparkettpõranda ja sammusummutuskorgi paigaldamiseks. Sobib ka parketiplokkide liimimiseks vineerile, kuid ainult juhul, kui kasutatakse ka mehaanilist kinnitust. Sobilik kasutamiseks küttega põrandatel. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Kulu

1,7 m²/l

Pakendi suurus
EAN-kood
15 l / 19 kg 6411511375152
Pakendi suurus 15 l / 19 kg
EAN-kood 6411511375152
 
Erikaal

umbes 1,3 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, kolm aastat. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

1,7 m²/l

Avatud aeg

umbes 20 min (+20°C, 50% RH)

Pakendi suurused

15 l

Külmakindlus

Külmumine (liimitud ühendus on külmakindel)

Sideaine tüüp

PVAc

Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,0% kaalu järgi või 80 % RHpuit: 8–12%

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kasutusjuhis

Sobivad aluspinnad on kelluga silutud betoon, vineer, puitlaastplaat, korkplaat ja puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad vähendada nakkuvust. Betoonpõrandat võib tasandada Kiilto Oy toodetud mosaiikparketi aluspõranda tasandusseguga (näiteks Fiberflexiga). Tehke tööd tavalisel toatemperatuuril ja niiskusel. Laske parketiplaatidel ja liimil kohaneda tavalise toatemperatuuriga ja niiskusega. Kandke liim hammastatud liimilabidaga ühtlaselt parketiga kaetavale pinnale, kui liimi pind on veel värske. Suruge parketikilbid pinnale. Kontrollige, et parketi tagakülg on liimiga täielikult kaetud. Jätke jäikade tarindite, nt seina ja parketi vahele 10–15 mm vahe. Lihvimine on soovitatav mitte enne 3–6 päeva.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp