Kiilto Seal Vuugikaitsevahend

Kiilto Seal Vuugikaitsevahend muudab keraamilised plaadid, kivi ja vuugitäidise mustust- ja vetthülgavaks. Ei moodusta pinnale kilet ning juhise järgi käsitletud pind ei jää libe.

Erifunktsioonid

  • plaatide ja vuukide küllastusvahend
  • muudab pinnad mustust- ja vetthülgavaks
  • lihtsustab edasist koristamist

Kulu

30–70 m²/l, olenevalt aluspinna poorsusest

Pakendi suurus
EAN-kood
500 ml 6411511984507
Pakendi suurus 500 ml
EAN-kood 6411511984507
 
Erikaal

u 1,0 kg/l

Ladustamine

Suletud originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C säilib max 3 aastat. Enne kasutamist segage hoolikalt läbi.

Kulu

30–70 m²/l, olenevalt aluspinna poorsusest

Pakendi suurused

0,5 l plastpudel

Külmakindlus

Jäätub

Sideaine tüüp

Fluorokemikaal

Kasutusjuhis

Kiilto Seal Vuugikaitsega käsitsetav pind või vuuk peab olema kuiv ja puhas. Vaid mitteorgaanilistele pinnamaterjalidele.

Kandke Kiilto Seal Vuugikaitse pinnale õhukese kihina svammi, lapi või mopiga. Töövahendid peavad olema kuivad. Mida poorsem on pind, seda suurem on Kiilto Seal Vuugikaitse kulu. Vältida loikude tekkimist. 24 tunni pärast on vuuk mustust ja vett hülgav. Soovitame enne kasutamist katsetada Kiilto Seal vuugikaitsevahendit väikesel alal, sest vahend võib pinna värvi tumedamaks muuta. Kiilto Seal Vuugikaitsevahendiga käsitsetud pinda ei saa värvida, vahatada ega lakkida. Plekid ja muu mustus tuleb eemaldada, kui vahend on veel värske, vajadusel tuleb pinda töödelda uuesti Kiilto Seal Vuugikaitsevahendiga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp