Kiilto Rapid montaažiliim

Väga hea algnakkega kiire ühekomponentne montaažiliim puidule, kivile, metallidele ja enamikele plastidele kuivades siseruumides.

Erifunktsioonid

  • hea algnake
  • liistude, paneelide, kips- jms ornamentide, heliisolatsiooni- ja ehispaneelide liimimiseks
  • seotise võib pingestada 24–48 h pärast liimimist
  • veepõhine
  • kasutamiseks siseruumides

Kasutusala

Kiilto Rapid on kiiresti kõvastuv ühekomponentne montaažiliim puidule, kivile, metallidele ja enamikule plastidele (v.a PE, PP ja PTFE). Koduseks kasutamiseks siseruumides Veega otsekokkupuutega või pidevalt niiskete pindade korral soovitame kasutada toodet Kiilto Masa.

Kulu

5×5 mm vuuk, u 12 m / padrun

Pakendi suurus
Product Code
EAN-kood
Kiilto Rapid 290 ml T2443.926   6411512443294
Pakendi suurus Kiilto Rapid 290 ml
Product Code T2443.926
EAN-kood 6411512443294
 
Erikaal

u 1,3 kg/dm³

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis temperatuuril +10 °C kuni +25 °C säilib 12 kuud.

Kulu

5×5 mm vuuk, u 12 m / padrun

Kuivamise kiirus

Kuivab tolmukindlaks u 15 minutiga +20 °C juures. Seotise võib pingestada pärast 24–48 h.

Pakendi suurused

290 ml

Külmakindlus

Jäätub

Sideaine tüüp

Akrüüldispersioon

Kasutustemperatuur

Ruumi, montaažiliimi ja materjalide temperatuur +18 °C kuni +20 °C, kuid sobib ka vahemik +5 °C kuni +35 °C.

Hooldustemperatuur

-20 °C kuni +70 °C

Kasutusjuhis

Liimitavad pinnad peavad olema tolmu- ja rasuvabad. Üks pindadest peab olema poorne. Kui mõlemad pinnad on mittepoorsed, kasutage toodet Kiilto Rapid ainult väikesteks liimimistöödeks (kõvastumine seotise kaudu). Värvitav veepõhiste värvidega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.