Kiilto PU 1000 ECO

Kiilto PU 1000 ECO on lahustivaba ühekomponentne polüuretaankrunt betooni- ja tasandussegude katmiseks, kui parketi liimimiseks kasutatakse Kiilto veevaba parketiliimi. Võib kasutada aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks.

Erifunktsioonid

  • 100% tahenev
  • kiiresti kuivav/kõvastuv
  • sobib põrandaküttega põrandatele

Kasutusala

Kiilto PU 1000 ECO on lahustivaba, niiskuse mõjul kõvastuv ja ühekomponentne krunt betooni ja tsementtasandussegude katmiseks, kui parketi liimimiseks kasutatakse Kiilto veevaba parketiliimi. Võib kasutada ka niiskustõkkena aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks kuni 90% RH või 3,5 CM % korral. Sobib kasutamiseks põrandaküttega.

Kulu

120-150 g/m².
240 - 300 g/m² kasutamisel aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks kuni 90 % RH või 3,5 CM %.

Erikaal

1,2 kg/l

Ladustamine

Säilitage jahedas kohas temperatuuril mitte alla +1 °C, tihedalt suletud originaalmahutis maksimaalselt 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

120-150 g/m².
240 - 300 g/m² kasutamisel aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks kuni 90 % RH või 3,5 CM %.

Pakendi suurused

5 l (6 kg)

Sideaine tüüp

Niiskuse toimel kõvenev, ühekomponentne PU

Aluspõranda niiskus

max 90% RH või 3,5 CM % kasutamisel niiskustõkkena aluspõranda jääkniiskuse tõkestamiseks. Muul juhul järgige Kiilto liimi ja parketi kasutusjuhendites esitatud juhiseid aluspõranda niiskustaseme kohta.

Kasutustemperatuur

+18‒25 °C

Kasutusjuhis

Aluspõrand peab olema puhas, tahke, loodis ja kuiv. Eemaldage võimalik tsemendikirme ja muu mustus, mis võib halvendada nakkuvust. Kandke KIILTO PU 1000 ECO pinnale õhukese ühtlase kihina lahustikindla vahendiga, värvirulliga või pintsliga. Niiskustõkkena kasutamise korral kandke pinnale kaks kihti lahjendamata krunti. Parketti võib liimida või teise krundikihi pinnale kanda kõige varem 2 kuni 24 tundi pärast kruntimist (20 °C / 50% RH (suhteline niiskus)). Kuivades tingimustes kõveneb krunt kauem. Enne teise krundikihi paigaldamist või parketi liimimist peab krunt olema täielikult kõvenenud. Krunti saab lahjendada 0–20% vedeldiga Kesto Ohenne 7. Krundi ja parketiliimi vahelise nakke parandamiseks võib värskele krundile puistata liivaosakesi (maksimaalselt u 1 mm) (välja arvatud juhul, kui krunti kasutatakse niiskustõkkena). Tööriistu saab puhastada atsetooni või ksüleeniga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp