Kiilto Max Täitepahtel

Kiilto Max on kasutusvalmis täitepahtel suurte aukude täitmiseks ning seinte ja lagede tasandamiseks kuivades alades. Max 25 mm. Veeslahustuv

Erifunktsioonid

  • max 25 mm täidistele
  • ülelihvitav 2–3 h pärast täitmist, lõplik kuivamisaeg 1–2 päeva
  • kulu 0,4 m²/tuub/mm

Kasutusala

Kiilto Max on veepõhine jäme täitepahtel suurte aukude täitmiseks seintel ja lagedel kuivades ruumides. Vajadusel saab tasandada Kiilto Maxi enne värvimist või tapeetimist peene pahtliga. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele. Kiilto Max sobib betooni, krohvi ja tasandussegu aukude täitmiseks.

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Pakendi suurus
EAN-kood
400 ml 6411512011509
Pakendi suurus 400 ml
EAN-kood 6411512011509
 
Värvid

hall

Erikaal

u 0,9 kg/l

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Kihi paksus

25 mm augud (vajadusel kandke pinnale kaks kihti)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

400 ml plasttuub

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pind enne järgmise kihi pealekandmist lihvida ja kogu lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Kiilto Max on kasutusvalmis täitepahtel. Kandke täitepahtel pinnale metallist pahtlilabidaga. Sügavatesse aukudesse kandke kaks kihti. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEED