Kiilto LK Seinapahtel 1–3 (5) mm

Seinapahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Maksimaalne kihi paksus kohttasandusel 5 mm, lauspahteldusel 3 mm. Liimsideaine baasil.

Erifunktsioonid

  • liimisideainel, valge
  • kuivadesse ruumidesse
  • seina- ja laepindadele
  • kuivamisaeg 1 ööpäev
  • kihipaksus lauspahteldusel 1–3 mm, kohtpahteldusel 1–5 mm

Kasutusala

Kiilto LK on seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Karedad pinnad tuleb eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto SK või Kiilto TT. Pinna peenpahtelduseks kasutada seinapahtlit Kiilto LH. Viimistletud pinna võib üle tasandada või värvida. Ei sobi kasutamiseks keraamiliste plaatide all või vinüülkatete aluspinnaks.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512151205
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512151205
 
Värvid

Hele

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Kihi paksus

osaline tasandamine 1–5 mm, tasandamine 1–3 mm.

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (oleneb ümbritsevatest oludest)

Segamissuhe

5,5–6,0 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

0,5 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LK pulber aeglaselt jahedasse (18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle tasandada. Kui valmis segatud pahtlit soovitakse edasi kasutada järgmisel päeval, tuleb kuivamise vältimiseks pahtlinõu hoolikalt kinni katta.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teave toote ja pakendi hävituse kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp