Kiilto LK Seinapahtel 1–3 (5) mm

Seinapahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Maksimaalne kihi paksus osalisel tasandamisel 5 mm, tasandamisel 3 mm. Liimsideainebaasil.

Erifunktsioonid

  • liimiva sideainega, valge
  • kuivadesse ruumidesse
  • seina- ja laepinnad
  • kuivamisaeg 1 päev
  • tasandamine 1–3 mm, osaline tasandamine 1–5 mm

Kasutusala

Kiilto LK on seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Karedad pinnad tuleb eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto SK või Kiilto TT. Pinna silumiseks tuleb kasutada seinapahtlit Kiilto LH. Viimistletud pinda võib veel siluda või üle värvida. Ei sobi plaatide või seina vinüülkatte all kasutamiseks.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512151205
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512151205
 
Värvid

Hele

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Kihi paksus

osaline tasandamine 1–5 mm, tasandamine 1–3 mm.

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (oleneb ümbritsevatest oludest)

Segamissuhe

5,5–6,0 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max osakese suurus

0,5 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Sertifikaadid ja registreerimised

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhised

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LK pulber aeglaselt jahedasse (18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või masinaga pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda. Kui tahate jätta allesjäänud pahtli järgmiseks päevaks, katke nõu hoolikalt kinni, et pahtel ei kuivaks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp