Kiilto KeraSeal vuugiliim

Veekindel ja niiskuse toimel kõvenev ühekomponentne liim KeraSafe kanga ülekatete ja põrandatrappide tihendamiseks. Toode kuulub KeraSafe süsteemi.

Kasutusala

KeraSafe veetihendusmaterjalide ühekomponentne liim ja tihendaja ringliitmike ja põrandatrappide liimimiseks.

Kulu

umbes 30 lineaarmeetrit/0,75 l, 1 l/4 m²

Pakendi suurus
EAN-kood
750 ml 6411512300757
Pakendi suurus 750 ml
EAN-kood 6411512300757
 
Erikaal

Umbes 1 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10°C kuni +25°C 6 kuud. Avatud pakendit hoiustada ümberpööratuna.

Kulu

umbes 30 lineaarmeetrit/0,75 l, 1 l/4 m²

Tööaeg

umbes 45–60 min.

Pakendi suurused

0,75 l plasttuub

Külmakindlus

Mittekülmuv

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer

Töötingimused

Ruumi, liimi, materjali temperatuur +18–20°C. Madalaim liimimistemperatuur +5°C.

Kasutustemperatuur

+18–20°C

Kasutusjuhis

Pind peab olema kuiv, kõva, sile ja tolmu- ning määrdevaba. Kandke sobiv kogus KeraSeal-i KeraSafe-ile käsnrulliga, liimilabidaga või pintsliga, nii et mõlemad pinnad oleks korralikult märjad. Vajutage pinnad kokku, nii et nende vahele ei jääks õhku. Eriti kuivades tingimustes või liimi kandmisel suurematele pindadele, nt Kera põrandatrapi lehele, pritsige kõvastumise kiirendamiseks ühele liimitavatest pindadest vett. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lapiga, kuivanud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp