Kiilto Extra põranda- ja seinaliim

Väga hea algnake ja pikk liimimisaeg. Sobib vinüülpõrandakatetele ja - plaatidele ning tekstiilkatetele. 2-etüülheksanoolivaba. Ka märgadesse siseruumidesse.

Erifunktsioonid

  • hea algnake, pikk liimimisaeg
  • veepõhine
  • 2-etüülheksanoolivaba

Kasutusala

Akrüüldispersioonliim PVC-põrandakatete ja plaatide paigaldamiseks, siledate ja kärgstruktuuriga PVC või kummivahuga kaetud tekstiilpõrandakatete, samuti viltkatete paigaldamiseks. Kiilto Extra sobib ka raskete, üle 0,6 mm paksuste PVC seinakatete liimimiseks absorbeerivatele ja mitteabsorbeerivatele aluspindadele. Kiilto Extra on ideaalne rakendustel, kus vajatakse head algnaket ja pikka tööiga. Sobib põrandakütte korral. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Kulu

4–6 m²/l

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto Extra lattialiima / exp 1 l 6411511818017
Kiilto Extra lattialiima / exp 3 l 6411511818031
Kiilto Extra lattialiima / exp 10 l 6411511818109
15 l 6411511818154
Pakendi suurus Kiilto Extra lattialiima / exp 1 l
EAN-kood 6411511818017
 
Pakendi suurus Kiilto Extra lattialiima / exp 3 l
EAN-kood 6411511818031
 
Pakendi suurus Kiilto Extra lattialiima / exp 10 l
EAN-kood 6411511818109
 
Pakendi suurus 15 l
EAN-kood 6411511818154
 
Tihedus / spetsiifiline kaal

umbes 1,2 kg/l

Ladustamine

Säilitada suletud originaaltaaras, temperatuuril üle +1°C. Säilimisaeg 18 kuud Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

4–6 m²/l

Tööaeg

märgliimimine: 0–20 min.pikendatud märgliimimine: 10–30 min.kinnitusliimimine: 30–60 min.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l ja 15 l

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,5% kaalu järgi või 85 % RHpuit: 8–12%

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kasutusjuhised

Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile, tolmu- ja määrdevaba. Karedate ja ebaühtlaste pindade tasandamiseks kasutage sobivat Kiilto põranda tasandussegu. Tasandage puit- ja kilppõrandate ühenduskohad ja vajaduse korral tehke vajalikud ettevalmistustööd. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabidaga. Kasutage märgliimimise meetodit: suruge ja hõõruge kate pinnale vahetult pärast liimi pealekandmist. Kui kate on jäik või seda tuleb konstruktsiooniga sobitamiseks painutada, laske liimil enne kinnisurumist seista 10–20 minutit. Tiheda katte liimimisel täiesti mitteabsorbeerivale pinnale laske liimil enne kinnisurumist seista kuni 60 min või vajutage kate kergelt liimiga kaetud pinnale ja seejärel tõstke üles. Laske seista 20–30 minutit enne katte aluspinnale lõplikku kinnisurumist ja -hõõrumist. Kõvastumata liimi plekid eemaldage veega. Kuivanud plekke saab eemaldada tugevalt leeliselise puhastusvahendiga või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.Kuivanud liimipinda ja katet saab kuumaktiveerida kuumaõhupüstoliga: kuumutage liimi ja katet ja hõõruge kate aluspinnale (nt. põrandakatte painutamise korral vastu seina märgades ruumides ja käimlates). Eemaldage värsked liimiplekid puhta niiske lapiga või käsnaga. Kuivanud liimi saab eemaldada ksüleeniga.
Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp