Fibergum hüdroisolatsioonimastiks sisetingimustesse

Kiudtugevdatud ühekomponentne hüdroisolatsioonimastiks, mis paigaldatakse vannitubade, saunade jms niiskete ruumide seina- ja põrandaplaatide alla.

Erifunktsioonid

  • kiudtugevdatud
  • ühekomponentne

Kasutusala

Kiilto Fibergum on kasutusvalmis kiudtugevdatud hüdroisolatsioonimastiks, mis paigaldatakse vannitubade, saunade jms niiskete ruumide seina- ja põrandaplaatide alla. Ei sobi kasutamiseks kohtades, mis on pidevalt vee all (näiteks basseinid) või mille temperatuur tõuseb üle 60 °C (näiteks sauna leiliruumi seinad). Aluspind peab olema kuiv, imav, tolmuvaba ja tasane. Kõik materjalid, mis võivad nakkumist vähendada, näiteks peegelsile tasanduskiht, tuleb eemaldada. Põrandaküte tuleb paigaldada hüdroisolatsioonimastiksi alla jäävasse betooni või põranda tasanduskihti, et see ei jääks hüdroisolatsiooniga otsekontakti. Kiilto Fibergumi sobivus levinumat tüüpi põrandatrappidega on katseliselt kontrollitud ja heaks kiidetud. Sobivuse kontrollimiseks võite konsulteerida meie tehnilise teenistuse või põrandatrapi tarnijaga.

Aluspind

Niiskes ruumis kasutatav betoon, tellised, tsemendipõhised tasandussegud ja ehitusplaadid.

Kulu

Põrandad: min 0,8 l/m² (2 kihti)
Seinad min 0,6 l/m² (2 kihti)

Pakendi suurus
EAN-kood
Fibergum / exp. 1 l 6411513722015
Fibergum / exp. 5 l 6411513722053
Fibergum / exp. 10 l 6411513722107
Fibergum / exp. 15 l 6411513722152
Pakendi suurus Fibergum / exp. 1 l
EAN-kood 6411513722015
 
Pakendi suurus Fibergum / exp. 5 l
EAN-kood 6411513722053
 
Pakendi suurus Fibergum / exp. 10 l
EAN-kood 6411513722107
 
Pakendi suurus Fibergum / exp. 15 l
EAN-kood 6411513722152
 
Tihedus / spetsiifiline kaal

1,35 kg/l

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 1 aasta.

Kulu

Põrandad: min 0,8 l/m² (2 kihti)
Seinad min 0,6 l/m² (2 kihti)

Aluspind

Niiskes ruumis kasutatav betoon, tellised, tsemendipõhised tasandussegud ja ehitusplaadid.

Kuivamise kiirus

u 2 h (1. kattekiht), u 6 h (2. kattekiht)

Pakendi suurused

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Pragude katmine

> 1,5 mm

Külmakindlus

jäätub

Sideaine tüüp

SBR

Aluspõranda niiskus

Kiilto toodetega pahteldatud või tasandatud seintele ja põrandatele saab hüdroisolatsioonikihi kanda pärast nõutavat kuivamisaega, mis on toodud vastava tasandussegu või pahtli tehnilise teabe lehel.

Betooni niiskus < 90% RH

Kasutustemperatuur

+15…25 °C

Hooldustemperatuur

max 60 °C

Veeauru läbilaskvus

Kulu seintel:
W = 110 × 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 66 600 s/m
Sd = 1,8 m

Kulu põrandatel:
W = 60 × 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 122 000 s/m
sd = 3,3 m

Kasutusjuhised

Seinad:
lihvige ebatasased pinnad ja tasandage niisketesse ruumidesse sobiva Kiilto seinapahtliga. Kuivad seinapinnad tuleb enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist kruntida Kiilto Fibergum Primer nakkedispersiooniga vastavalt juhistele.
Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb alati enne kasutamist segada. Kiilto Fibergumi tuleb kanda seinte vertikaalnurkadesse, kruvipeadele, ehitusplaatidele ning muudele aluspinna materjalide ühendus- ja liitekohtadele. Suruge Kiilto nurgatugevduslint või valmis nurgatükk kohe värskele Fibergumi kihile ja katke see veel kord hüdroisolatsioonimastiksiga. Veenduge, et tugevduskohad oleksid läbinisti niisked. Toru läbiviigu jaoks tuleb lõigata u 10 × 10 cm tugevdustükk ja selle keskele auk, mille läbimõõt on u 4 mm väiksem kui toru läbiviigu välisläbimõõt, või kasutada valmis läbiviigu tugevdustükki. Suruge läbiviigu tugevdustükk värskele hüdroisolatsioonimastiksile ja veenduge, et see oleks läbinisti märgunud. Rullige Fibergum kogu pinnale, mille soovite teha veekindlaks, ning laske kuivada u 2 h (värvimuutuseni). Kandke pinnale teine kiht Fibergumi ja laske kuivada vähemalt 6 h (värvimuutuseni). Kontrollige hüdroisolatsioonikihi tugevust ja lisage mastiksit õhukestesse ja/või poorsetesse kohtadesse ning laske kuivada. Seina hüdrosiolatsioonikihi paksus peab olema vähemalt 0,4 mm. Alustage seina plaatimist teisest reast, põrandast vähemalt 10 cm kõrguselt. Paigaldage seinaplaadid Kiilto plaadiseguga. Vuukige plaadid Kiilto vuugitäidisega ning kasutage Kiilto sanitaarsilikooni vertikaalsete seinanurkade ja läbiviikude tihendamiseks.

Põrandad:
lihvige ebatasased pinnad ja tasandage niisketesse ruumidesse sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Kuivad põrandapinnad tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida Kiilto Fibergum Primer nakkedispersiooniga vastavalt juhistele.

Hüdroisolatsioonimastiksit tuleb alati enne kasutamist segada. Kandke Kiilto Fibergum horisontaalnurkadesse ja läbiviikude ümber ning suruge Kiilto nurgatugevduslint või valmis nurgatükk kohe värskele hüdroisolatsioonimastiksile. Kandke tugevduslindile kiht Fibergumi. Veenduge, et tugevduskohad oleksid läbinisti niisked. Põrandatrapile kasutage iseliimuvat trapitugevdustükki, mis tuleb suruda krunditud pinnale enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist. Kandke Fibergum kogu põrandapinnale, mille soovite teha veekindlaks, ning laske kuivada u 2 h (värvimuutuseni). Kandke üle kogu põranda teine kiht Fibergumi ning laske kuivada vähemalt 6 h enne plaatimist (värvimuutuseni). Kontrollige hüdroisolatsioonikihi tugevust ja lisage mastiksit õhukestesse ja/või poorsetesse kohtadesse ning laske kuivada. Hüdroisolatsioonikihi paksus põrandatel peab olema vähemalt 0,5 mm. Enne plaatimist tuleb põrandatrapi paigaldamiseks lõigata ava, mis on vähemalt 40 mm väiksem kui trapi läbimõõt. Paigaldage põrandatrapile sobiv tihendusvõru ning tihendage võru ja trapi ühenduskoht hermeetikuga KiiltoFix Masa (NB! Vt trapi tootja juhiseid). Kinnitage põrandaplaadid Kiilto plaatimisseguga. Vuukige plaadid Kiilto vuugitäidisega. Tihendage vertikaal- ja horisontaalsed nurgad ning läbiviigud silikooniga Kiilto Saniteettisilikoni.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassSoome Võtmelipp